Kurzy k osobnostně sociálnímu rozvoji
soupis kurzů nabízených ve šk. roce 2023/2024
Seznam všech nabízených kurzů v oblasti osobnostně sociálního rozvoje učitelů
Kurzy pro hudebníky
soupis kurzů nabízených ve šk. roce 2023/2024
Seznam všech nabízených kurzů určených učitelům hudebního oboru ZUŠ a učitelům hudební výchovy na ZŠ, SŠ a gymnáziích
Kurzy pro výtvarníky
soupis kurzů nabízených ve šk. roce 2023/2024
Seznam všech nabízených kurzů určených učitelům výtvarného oboru ZUŠ a učitelům výtvarné výchovy na ZŠ, SŠ a gymnáziích
Kurzy k rozvoji digitálních kompetencí
soupis kurzů nabízených ve šk. roce 2023/2024
Seznam všech nabízených kurzů k rozvoji digitálních kompetencí učitelů
Neakreditované kurzy
kurz ve vaší škole
Nabídka neakreditovaných kurzů podle požadavků jednotlivých škol
Na společné cestě školním rokem
ve vaší škole
Lektorka: Jarka Švarcbachová
Kurz formou 4 workshopů na začátek školního roku pod vedením zkušené koučky
Kurz Práce se ŠVP na ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Jiří Stárek
Tématem kurzu je tvorba školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základních uměleckých školách
Kurz Osobní portfolio pedagoga
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Jiří Taufer
Tématem kurzu jsou návody a tipy pro tvorbu osobních portfolií pedagogů
Veřejnosprávní a právní minimum pro učitele
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Michal Filek
Cílem kurzu je seznámit učitele se základy právního systému a principy právního myšlení
Kurzy s psycholožkou
ve vaší škole
Lektorka: Taťána Brodská
Kurzy osobnostního rozvoje pedagogů vedené zkušenou psycholožkou
Jak vnímat, interpretovat a reagovat na umělecké dílo
kurz je možné realizovat ve vaší škole
Lektorka: Martina Komzáková
Kurz seznámí učitele s tím, jak vést žáky k hlubšímu vnímání uměleckých děl
Syndrom vyhoření
kurz je možné realizovat ve vaší škole
Lektorka: Martina Komzáková
Kurz se bude věnovat syndromu vyhoření v kontextu uměleckého vzdělávání
Každý jsme originál, co však společně v ZUŠ sdílíme?
kurz je možné realizovat ve vaší škole
Lektorka: Martina Komzáková
Kurz se věnuje individualizaci výuky a inkluzivnímu přístupu ve výuce
Odměny za práci učitele (nefinanční ohodnocení)
kurz je možné realizovat ve vaší škole
Lektorka: Martina Komzáková
Kurz se zaměří na téma potřeby člověka, který je zároveň učitelem
Kurz Inkluze v ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Robert Mimra
Obsahem kurzu je práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na ZUŠ
Hudební a výtvarné umění v propojení s dalšími předměty a obory
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektoři: Jan Pfeiffer a Robert Mimra
Kurz je o spolupráci umělců a učitelů ve výuce s využitím hudebních a výtvarných prostředků
Indická klasická hudba v hudebním vzdělávání
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Štěpánka Lišková
Seznámení se s indickými etnickými nástroji skrze hru na tyto nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem
Kurz dirigování
27. 4. 2024 Pardubice
Lektor: Tomáš Židek
Kurz dirigování je určen vedoucím souborů na ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziích
Kurz hudební improvizace
v 17. 5. 2024 nebo ve vaší škole
Lektor: Pavel Černý
Kurz má podtitul Motivace k radostné improvizaci – osvojení technik improvizace s okamžitým účinkem
Praktický kurz k interpretaci renesančních a barokních tanců
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektoři: Jiří Berger a Petra Žďárská
Větší porozumění renesančním a barokním tancům skrze zapojení do hudebních a tanečních aktivit
Kurz Využití bicích nástrojů ve výuce na ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Stanislav Vít
Kurz výuky hry na bicí nástroje je určen pro učitele základních uměleckých škol
Využití dostupného notového programu ve výuce
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Martin Hauptmann
Cílem kurzu je seznámit učitele s využitím bezplatného notačního programu MuseScore ve výuce na ZUŠ, ZŠ SŠ a SVČ
Využití vlastních hudebních aranží ve výuce III
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Martin Hauptmann
Kurz se zabývá využitím moderních technologií pro zpracování zvuku, obrazu a notového zápisu ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Improvizace pro každého
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Hana Švajdová
Tento kurz je určen učitelům ZUŠ, kteří se chtějí seznámit se základy improvizace a metodikou výuky improvizace a skladby na ZUŠ
Aspekty vyučovacího procesu v oboru Skladba
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Irena Franková
Tento kurz je určen učitelům ZUŠ, kteří se chtějí seznámit s metodikou výuku skladby na ZUŠ
Skladba ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Robert Mimra
Kurz nabízí učitelům inspirace pro rozvoj hudební kreativity jejich žáků s využitím příkladů z výuky skladby
Fotografování s Jurajem
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Juraj Sosna
Kurz Fotografování s Jurajem je určen učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií
Kouzlo grafiky II
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Alena Zupková
Kurz se věnuje technikám papírorytu, hlubotiskového lina, tisku z koláže a tisku z polystyrenu
Tvorba kašírované masky
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Renata Štindlová
Kurz se věnuje tvorbě kašírované masky teoreticky i prakticky
Kniha jako motivační zdroj ve výtvarné výchově
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Renata Štindlová
Kurz pracuje s knihou jako se základem výtvarných technik (frotáž, muchláž, koláží monotyp ad.)
Kurz modelování – Hlava
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Kateřina Ježková
Kurz modelování – Hlava je určen učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií
Myšlení a kontexty v konceptuálním umění I
ve vaší škole. dle individuální domluvy
Lektor: Pavel Humhal
Tento kurz je určen učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií jako základní seznámení s konceptuálním uměním
Myšlení a kontexty v konceptuálním umění II
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Pavel Humhal
Tento kurz je určen učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií jako další možnost seznámení se s konceptuálním uměním
Možnosti tisku z plochy ‒ ofsetová fólie II
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s tiskem s využitím ofsetové fólie
Přenos fotografie na litografický kámen
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s přenosem fotografie na litografický kámen
Kurz litografie
v tiskařské dílně, Dittrichova 13, Praha 2
Lektor: Viktor Svoboda
Exkurze v tiskařské dílně s možností vyzkoušet si techniku litografie
Odlévání drobných objektů z včelího vosku II
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: František Žáček
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s využitím včelího vosku ve výuce
Výtvarná tvorba s využitím kombinovaných technik
11. 11. Havířov, 1. 12. 2023 Ostrava-Svinov
Lektorka: Alena Zupková
Kurz se zaměřuje na práci s uhelem, tuší, grafitem, uhlovým papírem, inkoustem, pastelem, tónovacími barvami, akrylem a akvarelem
Kurz Charanga
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektoři: Lubor Bořek st., Lubor Bořek ml., Kateřina Korcová
Kurz se zabývá možnostmi využití vzdělávací platformy Charanga ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích
Videozáznam školní akce - základní kurz
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Vladimír Beran
Kurz je zaměřený na tvorbu videí, videostřihu, možností technologického vybavení, tvorby storyboardu ad.
Videozáznam školní akce - pokročilý kurz
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Vladimír Beran
Účastníci kurzu se seznámí s prací s kamerou (nájezdy, švenky ad.), snímání zvuku, projekcí a dalšími technikami
Zpracování zvuku, obrazu a notového zápisu ve výuce
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Martin Hauptmann
Kurz se zabývá využitím moderních technologií pro zpracování zvuku, obrazu a notového zápisu ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Kurz Hodnocení žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektorka: Anna Marie Pivodová
Tématem kurzu je hodnocení žáků, případně také hodnocení učitelů vedením školy
Mimo školu
Workshop dirigování
23. května 2019, 10 až 17 hod., Praha 3
Lektor: Václav Luks
Workskop určený pro dirigenty školních orchestrů a pěveckých sborů
Kurz k využití principů projektového managementu v řízení škol
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Robert Mimra
Tématem kurzu je využití principů projektového řízení ve vedení uměleckých škol, ZŠ a SŠ
Kurz Vývoj učitelské profese se zaměřením na aktuální pedagogická témata
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektorka: Anna Marie Pivodová
Kurz je o historii a vývoji učitelské profese včetně současných alternativních vzdělávacích programů
Projektové řízení na ZUŠ a Šablony I
19. 3. a 27. 3. 2024
Lektor: Robert Mimra
Tématem kurzu je využití principů projektového řízení ve vedení uměleckých škol, ZŠ a SŠ
Ve škole
Semináře pro vedoucí pracovníky ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Jiří Stárek
Semináře šité na míru vedoucím pracovníkům ZUŠ v délce 4 hodin, výběr 1 nebo 2 témat
Ve škole
Workshopy improvizace
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Pavel Černý
Workshop k Motivaci k radostné improvizaci – osvojení technik improvizace s okamžitým účinkem
Mimo školu
Workshop Etnická hudba v hudebním vzdělávání
10. května 2019 od 10:30 hod., Plzeň
Lektor: Štěpánka Lišková
Seznámení se s etnickými nástroji skrze hru na tyto nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem
Kurz pro učitele hry na fagot
23. 9. a 11. 11. 2023 Praha
Lektoři: Tomáš Františ, Lukáš Kořínek, Ondřej Roskovec, Jan Hudeček
Kurz nabízí praktické i teoretické rady k výuce hry na fagot na ZUŠ
Kurz pro učitele hry na hoboj
23. 9. a 11. 11. 2023 Praha
Lektoři: Jana Brožková, Vladislav Borovka, Kamila Moťková, Simona Crhová
Kurz nabízí praktické i teoretické rady k výuce hry na hoboj na ZUŠ
Hudba subsaharské Afriky a její využití v hudebním vzdělávání
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Štěpánka Lišková
Seznámení se s etnickými nástroji Subsaharské Afriky skrze hru na tyto nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem
Kurz kreativity a improvizace
24. 6. 2023 Olomouc
Lektoři: Pavel Černý, Lukáš Kuta, Robert Mimra, Jaroslav Pelikán
Kurz nabízí praktické rady k výuce improvizace a k rozvoji kreativity žáků ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Harfový seminář
18. 2. 2023 ZUŠ J. Hanuše, Praha 6
Lektorky: Vendulka Vaňková, Lydie Härtelová a Jiřina Marešová
Harfový seminář nabízí pohled na výuku hry na harfu dětí v ZUŠ
Harfový seminář II
13. 4. 2024 v ZUŠ J. Hanuše, Praha 6
Lektorka: Jiřina Marešová
Harfový seminář nabízí pohled na výuku hry na harfu dětí v ZUŠ
Ve škole
Semináře s psychology
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Leona Dolejšová
Témata jsou domlouvána s jednotlivými školami
Praktický kurz k interpretaci tanců z barokních suit
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektoři: Jiří Berger a Petra Žďárská
Větší porozumění barokním tancům skrze zapojení do hudebních a tanečních aktivit
Mimo školu
Semináře s metodickým portálem
7. května 2019, Praha
Lektor: Lenka Perglová
Seminář nabízí informace o Metodickém portálu RVP.CZ a o využití e-learningu v uměleckém vzdělávání
Využití nových metod a forem výuky hudební nauky na ZUŠ II
18. 4. 2023 on-line
Lektor: Robert Mimra
Kurz se zabývá novými metodami a formami výuky hudební nauky, včetně výuky s využitím moderních technologií
Využití nových metod a forem výuky hudební výchovy na ZŠ a SŠ
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Robert Mimra
Kurz se zabývá novými metodami a formami výuky hudební výchovy, včetně výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Využití vlastních hudebních aranží ve výuce II
11. a 16. 5. 2023 on-line
Lektor: Martin Hauptmann
Kurz se zabývá využitím moderních technologií pro zpracování zvuku, obrazu a notového zápisu ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Kouzlo grafiky
20. 5. 2023 Praha
Lektorka: Alena Zupková
Kurz se věnuje technikám papírorytu, hlubotiskového lina, tisku z koláže a tisku z polystyrenu
Ve škole
Semináře k výuce žáků se zrakovým postižením
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Miloslav Tengler
Semináře vedené zkušeným pedagogem jsou určeny k optimalizaci výuky žáků s postižením zraku.
Pohledy do ateliérů
podzim 2023 v ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové
Lektorky: Lenka Hypiusová, Milada Linhartová, Dita Průchová
Cílem kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ prostor pro moderované sdílení zkušeností
Možnosti tisku z plochy ‒ ofsetová fólie
13. 5. 2023 Praha
Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s tiskem s využitím ofsetové fólie
Způsoby kresby na litografickém kameni
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s kresbou a tiskem na litografický kámen
Způsoby kresby na litografickém kameni II
20. 1. 2024 v Praze
Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s kresbou a tiskem na litografický kámen
Ve škole
Seminář k metodě CLIL
ve vaší škole dle individuální domluvy
Lektor: Zdeněk Vašíček
Seminář se zaměří na výuku v hudebním oboru ZUŠ, na příkladech z výuky hry na klavír představí možnosti a úrovně CLIL
Malba akvarelu a kvaše
15. 4. 2023 Praha
Lektor: Jakub Čuška
Kurz se zaměřuje na využití malířských technik akvarelu a kvaše ve výuce
Mimo školu
Workshop Naplňování inkluzivních hodnot ve výtvarném oboru
26. dubna 2019 od 9 hod., Brno
Lektor: Pavel Sochor
Využití principů inkluze ve výtvarném oboru
Odlívání drobných objektů z včelího vosku
10. 6. 2023 Olomouc
Lektor: František Žáček
Cílem kurzu je poskytnout učitelům zkušenost s využitím včelího vosku ve výuce
Mimo školu
Workshop Pedagogická oborová diagnostika a anamnéza žáka z hlediska jeho SVP ve výtvarném oboru
24. května 2019 od 9:30 hod., Plzeň
Lektor: Martina Komzáková
Mimo školu
Workshop Problematika minimálních výstupů z RVP ve výtvarném oboru v reálných výukových situacích
14. června 2019, 9:30 až 13 hod., Praha
Lektor: Markéta Pastorová
Workshop je zaměřen na informace z oblasti RVP ve výtvarném oboru
Ve škole
Semináře pro využití technologií v hudebním oboru
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Jaroslav Raušer
Hudební tvorba v prostředí Digital Audio Workstation, využití PC editorů, samplování, mastering, djing.
Kresba
ve vaší škole. dle individuální domluvy
Lektor: Jakub Čuška
Kurz se zaměřuje na využití kresebných technik včetně volné a experimentální kresby ve výuce
Ve škole
Workshop k tvorbě a zpracování zvukového záznamu aktivit ZUŠ
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Aleš Dvořák
Workshop se zaměří na téma tvorba a zpracování zvukového záznamu aktivit základních uměleckých škol.
Ve škole
Školení videozáznam školní akce - základní kurz
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Vladimír Beran
Workshop, zaměřený na tvorbu videí, videostřihu, možností technologického vybavení, tvorby storyboardu ad.
Ve škole
Školení videozáznam školní akce - pokročilý kurz
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Vladimír Beran
Účastníci se seznámí s prací s kamerou (nájezdy, švenky ad.), snímání zvuku, projekcí ad.
Kurz k tvorbě a zpracování zvukového záznamu aktivit školy
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Aleš Dvořák
Kurz se zaměří na téma tvorba a zpracování zvukového záznamu aktivit základních uměleckých, základních a středních škol
Kurz využití technologií ve výuce
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektoři: Jiří Taufer a Robert Mimra
Cílem kurzu je využití technologií ve výuce hudebních a výtvarných předmětů (v prezenční i distanční formě)
Kurz k metodě CLIL
ve vaší škole nebo formou webinářů
Lektor: Zdeněk Vašíček
Kurz se zaměří na výuku v hudebním oboru ZUŠ a hudební výchově ZŠ a gymnázií; na příkladech z výuky hry na klavír představí možnosti a úrovně CLIL
Webinář pro učitele hudební nauky
17. dubna 2019 od 20 do 21 hodin
Lektor: Miloslav Khas
Webinář pro učitele hudební nauky na ZUŠ zaměřený na představení e-kurzu hud. nauky v prostředí Moodle.
Kurz k výuce žáků se zrakovým postižením
ve vaší škole, dle individuální domluvy
Lektor: Miloslav Tengler
Kurzy vedené zkušeným pedagogem jsou určeny k optimalizaci výuky žáků s postižením zraku
Webinář k Šablonám I pro ZUŠ
webinář 21. 3. 2023
Lektor: Robert Mimra
Obsahem kurzu budou informace k projektům z Šablon I v OP J. A. Komenský pro koordinátory projektů na ZUŠ
Notový program ve výuce hudební výchovy
vzdělávací aktivita pro MAP Praha 9 (20. 10. 2022)
Lektor: Martin Hauptmann
Kurz se zabývá využitím moderních technologií pro zápis not ve výuce hudební výchovy na ZŠ a SŠ
Virtuální umělecká galerie
vzdělávací aktivita pro MAP Praha 9 (25. 10. 2022)
Lektor: Martin Hauptmann
Kurz se zabývá využitím on-line prostoru pro vytváření virtuálních uměleckých galerií s výstavou žákovských prací
E-learningové kurzy
e-kurzy nabízené v roce 2022
E-learningové kurzy pro učitele ZUŠ a učitele uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích
Mimo školu
Letní soustředění hudební improvizace
1. – 5. července 2019, ZUŠ Jihlava
Lektor: Marcela Slaná
Učitelé se mohou formou náslechu zúčastnit letního soustředění hudební improvizace
Mimo školu
Pilotní hodiny dramatického strukturování
15. a 22. května 2019, ZUŠ Staňkov
Lektor: Barbora Sklenáková
Učitelé mohou přijít na náslech pilotních hodin dramatického strukturování na ZUŠ Staňkov.
Konzultace pro učitele hudební nauky na ZUŠ
22. 3. 2023 on-line
Lektoři: Rafaela Drgáčová a Robert Mimra
Konzultace je určena učitelům hudební nauky, kteří se účastnili webináře 21. 2. 2023