Semináře s psychology

ve vaší škole, dle individuální domluvy

pro učitele ZUŠ
Rozsah: 
4 hodiny

Výuka probíhá interaktivně, zážitkovou formou a s možností otevřené diskuse. Výběr témat lze zaměřit individuálně dle domluvy a zájmu účastníků. Doporučená témata jsou:

  • osobnost žáka, osobnost učitele, temperamentová typologie, osobnost v náročných životních situacích
  • stres a možnosti jeho zvládání
  • význam obranných mechanismů
  • nejčastější poruchy chování u dětí
  • vývoj osobnosti učitele, jeho sebepoznání a autoregulace
  • komunikace se zaměřením na asertivní komunikaci a nedirektivní komunikaci dle Carla R. Rogerse a z toho plynoucí přístup ve výuce obecně
  • podmínky pro uvolňování lidského potenciálu dle C. Rogerse a rozdíl mezi učením a učením se...


Lektor: Leona Dolejšová

PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová je absolventkou jednooborové psychologie na FFUK v Praze a také ped. fakulty v Hradci Králové v oboru čj - hv pro 2. stupeň základních škol. Pracovala jako dětský klinický psycholog na dětském oddělení a dětské psychiatrické ambulanci v Liberci. Krátce též působila na LŠU ve Vysokém Mýtě a také na tamější základní škole. Přednášela psychologii na UHK pro učitele, sociální pracovníky a další obory. Spolupracovala také s VŠ poradnou v Pardubicích jako psychoterapeut a jako poradenský psycholog pro Gymnázium ve Vysokém Mýtě. Absolvovala 5-letý psychoterapeutický výcvik v Praze, akreditovaný ministerstvem zdravotnictví, se zaměřením na nedirektivní rogersovskou psychoterapii, kurz v hypnoterapii, apod. Absolvovala teoretický výcvik pro supervizi od ČISu v Praze, od r. 2008 pracuje pro vzdělávací agenturu Mgr. Jany Fišerové v Hradci Králové a jako supervizor pro různá zařízení v pomáhajících profesích. Pracuje také jako výcvikový a supervizní terapeut pro pražský institut PCA a má soukromou psychoterapeutickou praxi.

Text Link

Registrace

Semináře s psychology

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou