Virtuální umělecká galerie

vzdělávací aktivita pro MAP Praha 9 (25. 10. 2022)

učitelé ZŠ a SŠ
Rozsah: 
8 hodin

25. října 2022 (úterý) od 13 do 19 hodin v prostorách radnice Městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9.

Cílem kurzu je seznámit učitele s možnostmi on-line uměleckých galerií. Nejprve lektor představí způsob, jak virtuální galerii vytvořit a jak nahrát digitalizované práce žáků do této galerie. Žáci se mohou stát "kurátory" virtuální výstavy (mohou spoluvytvářet pravidla výstavy, pořadí exponátů apod.). Součástí kurzu budou také informace o grafických programech, které mohou být nástroji pro uměleckou tvorbu žáků. Lektor představí základní funkce programů pro úpravu fotografií, pro tvorbu informačních letáčků a plakátů k virtuální výstavě a dalšími nástroji k propagaci výstavy. Je možné vytvářet také videoprezentace virtuálních výstav.

Lektor: Martin Hauptmann

BcA. Martin Hauptmann studoval na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění hru na klarinet. Nyní je ředitelem ZUŠ Učňovská v Praze 9. Pracuje také jako zvukař ve školním nahrávacím studiu, při kterém realizoval četná natáčení CD nahrávek nebo záznamů koncertů s využitím profesionální nahrávací techniky. Věnuje se pořizováním a zpracováváním video záznamů školních akcí či dalších video projektů s pokročilým využíváním video efektů a korekcí. Dlouhodobě se věnuje aranžování skladeb pro různá nástrojová obsazení pro komorní orchestry, folklórní soubory, malá komorní seskupení, taneční kapely nebo pro skupiny hrající populární, popovou či rockovou hudbu.

Tento kurz pořádá Městská část Praha 9 ve spolupráci s Portedo o.p.s. v rámci projektu MAP III pro MČ Praha 9 (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023047).

Kurz je hrazen z projektu MAP III. V objednávce zadejte, prosím, faktura na školu.

Text Link

Registrace

Virtuální umělecká galerie

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou