Kurz k metodě CLIL

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ a gymnázií
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐6226/2022-2-351

Platnost akreditace: do roku 2025

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Vzhledem ke své mimořádné aktuálnosti a perspektivnosti kurz staví na propracované metodice a na vytyčených etapových cílech. Hlavním cílem je samozřejmě vypracování programu co nejefektivnější kombinované výuky odborného předmětu a cizího jazyka. Tohoto zřejmého hlavního cíle se má dosáhnout splněním těchto dílčích cílů:

·       Vypracování nebo převzetí dostatečně obsáhlého glosáře pro oblast, kde se překrývá učivo odborného předmětu a vybraného cizího jazyka.

·       Naučit možnostem restrukturalizace výuky a přizpůsobení slovní zásoby vybraného cizího jazyka osnovám odborného předmětu.

·       Zasvětit pedagogy do umění koncipovat tvořivou a harmonickou výuku odborného předmětu sloučenou s výukou tematické slovní zásoby cizího jazyka.

·       Naučit strategickému výběru odborných materiálů v cizím jazyce a kontinuální sledování progresu ve výuce odborného předmětu i cizího jazyka.

·       Naučit vyváženě a harmonicky kombinovat faktory nezbytné ve výuce odborného předmětu.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a o jeho ceně vám můžeme poslat emailem.

Lektor: Zdeněk Vašíček

Zdeněk Vašíček, Ph.D. absolvoval obory hra na varhany a hudební teorie na HF AMU v Praze (1988), doktorské studium hudební vědy na FF MU v Brně (2001) a doktorské studium hudební teorie a pedagogiky na PF OU v Ostravě (2008). Dále absolvoval rozšiřující studium německého jazyka a literatury na FF MU v Brně (1995). Vyučuje 28 let hru na klavír, z toho 26 let na základních uměleckých školách. Od roku 1993 s přestávkami též v podobě CLIL (s angličtinou a němčinou, výjimečně francouzštinou, italštinou, španělštinou a ruštinou), odučil tisíce hodin CLIL. Aktivně se účastnil mezinárodních konferencí (např. Vídeň 1995, Luzern 2001, Budapešť 2002, Graz 2005, Praha 2010, Bolzano 2013) a publikoval. Lektor CLIL v Metodickém centru HF JAMU v Brně (2004-2007) a NIDV Praha, autor skripta CLIL (vyd. JAMU, 2008). Ocenění LABEL – Evropský učitel jazyků roku 2010 (za CLIL). Více viz www.rvp.cz a www.zustisnov.cz (záložka „Projekty“).

Text Link

Registrace

Kurz k metodě CLIL

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou