Využití dostupného notového programu ve výuce

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Rozsah: 
4/8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐7919/2021-5-334

Platnost akreditace: do roku 2024

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Moto: Jak s pomocí notového programu zatraktivnit každodenní výuku a přitom šetřit čas.

Obsahem tohoto kurzu je seznámit učitele s free a/nebo cenově dostupným programem v počítačovém prostředí Windows, který je možné využít ve výuce. V 1. bloku lektor představí pedagogické činnosti, při kterých může být notový program využit; účastníci si vyzkouší úpravu skladby do jiného nástrojového obsazení, ladění nebo jiné tóniny s využitím transpozic, úpravu hratelnosti nebo rozsahu vybraných skladeb, využití midi souborů ad. Ve 2. bloku se účastníci seznámí s tvorbou partitury, výběr předznamenání a taktů, nástrojového obsazení, zápis tempa, dynamiky, artikulace ad. Ve 3. bloku lektor nabídne vzorovou předvyplněnou partituru - účastníci se naučí využívat midi mix, selektování jednotlivých partů z partitury a jejich úpravy, exporty z notačního programu. Ve 4. bloku bude prostor pro diskusi, lektor také shrne informace předchozích tří bloků kurzu, případně ukáže další vzorové partitury a notové zápisy.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektor: Martin Hauptmann

BcA. Martin Hauptmann studoval na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění hru na klarinet. Nyní je ředitelem ZUŠ Učňovská v Praze 9. Pracuje také jako zvukař ve školním nahrávacím studiu, při kterém realizoval četná natáčení CD nahrávek nebo záznamů koncertů s využitím profesionální nahrávací techniky. Věnuje se pořizováním a zpracováváním video záznamů školních akcí či dalších video projektů s pokročilým využíváním video efektů a korekcí. Dlouhodobě se věnuje aranžování skladeb pro různá nástrojová obsazení pro komorní orchestry, folklórní soubory, malá komorní seskupení, taneční kapely nebo pro skupiny hrající populární, popovou či rockovou hudbu.

Text Link

Registrace

Využití dostupného notového programu ve výuce

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou