Publikace zdarma ke stažení

Proč konference "Kreativní budoucnost"?

Protože se mnoho odborníků domnívá, že díky extrémně rychlému rozvoji technologií a robotizaci společnosti bude kreativita nejdůležitější dovedností budoucnosti. Umělecké vzdělávání je jedním z nejefektivnějších způsobů rozvoje kreativity, proto se stane jedním z důležitých pilířů společnosti.

Smyslem konference bylo setkání učitelů, umělců a odborné veřejnosti. Konference proběhla ve dnech 9. a 10. listopadu 2018 a poskytla účastníkům informace o scénářích možného vývoje vzdělávání v ČR, o nových technologických možnostech využitelných ve výuce, o smyslu inkluze v uměleckém vzdělávání a o kreativních metodách výuky. Cílovou skupinou konference tvořili ředitelé a učitelé umělecký škol a odborná veřejnost (speciální pedagogové, umělci, rodiče žáků uměleckých škol…).Konferenci pořádalo Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ jako jednu z hlavních aktivit projektu Na organizaci konference spolupracovali partneři projektu: Portedo o.p.s., Západočeská univerzita v Plzni a ZUŠ A. Doležala v Brně.

Přednáškové bloky

Konference se skládala ze tří přednáškových bloků:  kreativita, technologie a inkluze, kde se dohromady vystřídalo 14 speakerů.

Panelová diskuze

Po přednáškových blocích následovala panelová diskuze na vybraná témata a otázky z publika.

Praktické workshopy

Druhý den konference proběhlo 6 praktických workshopů: taneční, divadelní, hudební, manažerský, výtvarný a psychologický.

Showroom technologií

Druhý den konference si účastníci mohli prohlédnout showroom technologií s rozšířenou realitou, výukovými aplikacemi, apod.

Společenský večer

První den skončil společenským večerem s rautem, kde se mohli účastníci navzájem seznámit. Následoval koncert Shadow Quartetu.

Materiály a výstupy

Celá konference byla natáčena a je k dispozici na youtube. Účastníci dostali přístup do chráněné sekce webových stránek se všemi materiály. Brožura konference

o speakerech

Projekt se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kateřina Valachová

Poslankyně Parlamentu ČR

Blok INKLUZE
Kateřina Valachová
Poslankyně Parlamentu ČR

Jan Pfeiffer

Umělec, pedagog a kurátor

Blok KREATIVITA
Jan Pfeiffer
Umělec, pedagog a kurátor

Berrak Yedek

Tanečnice a choreografka

Blok KREATIVITA a workshop SOMATICKÝ DIALOG
Berrak Yedek
Tanečnice a choreografka

Jiří Stárek

Ředitel ZUŠ, lektor a metodik

PANELOVÁ DISKUZE
Jiří Stárek
Ředitel ZUŠ, lektor a metodik

Martina Komzáková

Vysokoškolská pedagožka a lektorka

Blok INKLUZE
Martina Komzáková
Vysokoškolská pedagožka a lektorka

Lubor Bořek

Ředitel ZUŠ

Blok TECHNOLOGIE
Lubor Bořek
Ředitel ZUŠ

Jan Prchal

Hudební pedagog

Blok KREATIVITA - Hudební olympiáda
Jan Prchal
Hudební pedagog

Ludvík Zimčík

Ředitel Školy na konci světa

Blok TECHNOLOGIE
Ludvík Zimčík
Ředitel Školy na konci světa

Štěpánka Lišková

Hudební pedagožka

Workshop ETNICKÉ NÁSTROJE
Štěpánka Lišková
Hudební pedagožka

Petra Bendová

Vysokoškolská pedagožka a logopedka

Blok INKLUZE
Petra Bendová
Vysokoškolská pedagožka a logopedka

Petr Hroch

Psycholog

Blok KREATIVITA a psychologický workshop
Petr Hroch
Psycholog

Jan Topinka

Lektor e-learningu a IT

blok TECHNOLOGIE
Jan Topinka
Lektor e-learningu a IT

Martin Grobár

Hudební pedagog

Blok TECHNOLOGIE
Martin Grobár
Hudební pedagog

Jan Hajič, jr.

Vědec a hudebník

Blok TECHNOLOGIE
Jan Hajič, jr.
Vědec a hudebník

Robert Mimra

Projektový manažer a hudebník

workshop PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
Robert Mimra
Projektový manažer a hudebník

Miloslav Khas

Učitel a ICT metodik

Blok TECHNOLOGIE
Miloslav Khas
Učitel a ICT metodik

Rudolf Adler

Režisér, scénárista dokumentárních a hraných filmů, autor rozhlasových her a teoretických studií, profesor FAMU Praha

Alexandros Charalambidis

učitel hudební výchovy v ZŠ a didaktiky HV na Pražské konzervatoři a ZŠ Meteorologická

Jiří Taufer

ředitel ZUŠ Rýmařov, lektor, autor didatických materiálů

Lucie Valentová

lektorka, koordinátorka pro žáky se SVP, sbormistryně

Martina Kupilíková

ředitelka Centra roboriky, lektorka, učitelka základní školy

Pavel Černý

varhaník, improvizátor, pedagog a organolog, ředitel mezinárodního hud. festivalu

Markéta Pastorová

Vedoucí oddělení pro jazykovědné, společenskovědní a umělecké vzdělávání NPIČR

Pavel Sochor

Vysokoškolský pedagog, lektor a pracovník ve výzkumu

Blok INKLUZE

Kateřina Valachová

Poslankyně Parlamentu ČR

Blok INKLUZE
Blok KREATIVITA

Jan Pfeiffer

Umělec, pedagog a kurátor

Blok KREATIVITA
Blok KREATIVITA a workshop SOMATICKÝ DIALOG

Berrak Yedek

Tanečnice a choreografka

Blok KREATIVITA a workshop SOMATICKÝ DIALOG
PANELOVÁ DISKUZE

Jiří Stárek

Ředitel ZUŠ, lektor a metodik

PANELOVÁ DISKUZE
Blok INKLUZE

Martina Komzáková

Vysokoškolská pedagožka a lektorka

Blok INKLUZE
Blok TECHNOLOGIE

Lubor Bořek

Ředitel ZUŠ

Blok TECHNOLOGIE
Workshop INTERAKTIVNÍ DIVADLO

Petra Drahanská

Lektorka, koučka a instruktorka

Workshop INTERAKTIVNÍ DIVADLO
Blok KREATIVITA - Hudební olympiáda

Jan Prchal

Hudební pedagog

Blok KREATIVITA - Hudební olympiáda
Blok TECHNOLOGIE

Ludvík Zimčík

Ředitel Školy na konci světa

Blok TECHNOLOGIE
Workshop ETNICKÉ NÁSTROJE

Štěpánka Lišková

Hudební pedagožka

Workshop ETNICKÉ NÁSTROJE
Blok INKLUZE

Petra Bendová

Vysokoškolská pedagožka a logopedka

Blok INKLUZE
Blok KREATIVITA a psychologický workshop

Petr Hroch

Psycholog

Blok KREATIVITA a psychologický workshop
blok TECHNOLOGIE

Jan Topinka

Lektor e-learningu a IT

blok TECHNOLOGIE
Blok TECHNOLOGIE

Martin Grobár

Hudební pedagog

Blok TECHNOLOGIE
Blok TECHNOLOGIE

Jan Hajič, jr.

Vědec a hudebník

Blok TECHNOLOGIE
workshop PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Robert Mimra

Projektový manažer a hudebník

workshop PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
Blok TECHNOLOGIE

Miloslav Khas

Učitel a ICT metodik

Blok TECHNOLOGIE
o workshopech

Projekt se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

taneční workshop

Somatický dialog

divadelní workshop

Interaktivní divadlo

hudební workshop

Etnické nástroje

výtvarný workshop

Kreativní partnerství

psychologický workshop

Máte všech pět pohromadě? 

manažerský workshop

Máte nápad k nezaplacení?

o showroomu nových technologií

Showroom byl určen především těm, kteří si chtěli vyzkoušet novinky v technologickém vývoji.

Na několika stanovištích showroomu měli účastníci možnost vyzkoušet různé tipy aplikací pro podporu výuky. Jednalo se jednat o snadno dostupné internetové aplikace a aplikace pro mobilní zařízení (tablety, chytré telefony), které je možné využít v rámci pestrých aktivit základních uměleckých škol.

Otestovali si Google Cardboard i speciální příslušenství a novinky v mobilních zařízeních s operačním systémem iOS i Microsoft Windows. Získali tipy pro dětskou multimediální tvorbu s využitím zeleného klíčovacího pozadí.

Západočeská univerzita v Plzni jako partner projektu zaštítila celý showroom technologií. Účastníkům se věnovali zkušení lektoři (Miloslav Khas, Karel Rejthar, Lucie Rohlíková, Jan Topinka, Viktor Chejlava).

O společenském večeru

Projekt se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Raut byl součástí prvního dne konference a konal se ve foyer konferenčního sálu a v přilehlých prostorách.

Koncert proběhl od 20.30 hodin a zahájily jej fanfáry žáků ZUŠ A. Doležala v Brně. Poté následoval koncert Shadow Quartetu (složení: Štěpán Švestka – violoncello, Marek Švestka – kontrabas, Jaromír Žižka – akordeon a Ondřej Plhal – housle). Program byl sestaven ze skladeb převážně „klasických“ autorů – A. Vivaldi, A. Chačaturjan apod., ale v netradiční instrumentaci s využitím akordeonu. Na koncertě představil Štěpán Švestka také možnosti využití tzv. looperů v instrumentální hudbě.    www.shquartet.cz

Networking by nesdílnou součástí společenského večera, který sloužil též k neformálním rozhovorům a navazování nových kontaktů.

Více Informací o workshopech

Projekt se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

WORKSHOP SOMATICKÉHO DIALOGU

Workshop je sestaven tak, aby poskytl účastníkům první zkušenost s kontaktem skrze dotek a objevování hrudníku a páteře.  Účastníci budou pracovat v párech a cvičení budou sestavena tak, aby umožnila prozkoumat pohybovou kapacitu oblasti hrudníku prostřednictvím doteku. Díky těmto cvičením dochází k propojení s emocionálními aspekty v dané oblasti a využití jejích svalových možností. Metoda umožňuje dosažení citlivé úrovně vnímání, nikoli však prostřednictvím mentálních analýz, ale prostřednictvím fyzické a smyslové zkušenosti, díky které lze procítit a užít si chvíli hlubokého sdílení a tolerance.

Somatický dialog je jemná technika, která umožňuje lepší pochopení vlastního těla a jeho pohybové kapacity. Pravidelnou praxí může člověk dosáhnout vysoké úrovně kontroly těla a sebereflexe a najde cestu ke svým autentickým pohybům. Tato technika se velmi doporučuje jako doplňující prvek k jiným formám pohybu nebo uměleckého výrazu, jakož i ke kreativní tvorbě.

BERRAK YEDEK

taneční workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ SKRZE TĚLO
WORKSHOP ETNICKÝCH NÁSTROJŮ

1. WORKSHOP: "V duchu subsaharské Afriky"Prostřednictvím pohybu, zpěvu a hry na etnické nástroje si osvojíme některé techniky muzikoterapie (tvorba kolektivního rytmu, rytmické hry) a hudební principy, jež se objevují různě po světě (vícehlas, pásmový posun hlasů, rytmické slabiky ve vztahu k hudbě). Seznámíme se se základy hry na djembe, prostřednictvím scatované řeči a následně i hrou na nástroje „ochutnáme“ tradiční západoafrické rytmy, zazpíváme si africkou polyfonii (možná i japonskou). Workshop je určen i lidem bez hudebních zkušeností. Vlastní djembe je vítáno.

2. WORKSHOP: "V duchu indické hudby"
Osvojíme si základní rytmus klasické indické hudby - tintál. Kreativně si pohrajeme s jeho principy, zažijeme atmosféru indického filmového tance. Naučíme se taneční mudry - gesta rukou. Osvojené modely se hodí i do praxe ZUŠ. Lektorka zatančí ukázku indického klasického chrámového tance (kathaku). Workshop je určen též širší veřejnosti.

hudební workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ROZŠÍŘIT HUDEBNÍ OBZORY
WORKSHOP INTERAKTIVNÍHO DIVADLA

V rámci workshopu budeme pracovat s modelovou situací.Představíme si metodu Divadla Fórum, která kombinuje volnou improvizaci s hloubkou našich postojů a přesvědčení. Je to metoda, která zábavnou formou zobrazuje každodenní příběhy a konflikty. Účastníci je během programu analyzují a následně se snaží hledat jejich řešení, mají možnost veřejně prezentovat svoje názory a postoje a bezprostředně reagovat na jednání ostatních. Účastníkům takového divadelního setkání je možné předat poznání, že pokud mohou změnit chod dění na jevišti, jsou toho schopni také ve skutečném životě.

petra drahanská

DIVADELNÍ WORKSHOP

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ROZVINOUT SVÉ IMPROVIZAČNÍ SCHOPNOSTI A FLEXIBILITU V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
WORKSHOP "KREATIVNÍ PARTNERSTVÍ"

Dílna bude představovat základní principy projektu Kreativní partnerství, kdy do spolupráce s učitelem vstupuje do vyučování umělec. Jednotlivé ukázky tvorby budou vycházet z vyzkoušených klíčových momentů. Účastníci dílny zažijí sestřih těch nejzajímavějších části projektu tak, aby idea propojení učení a tvorby byla co nejvíce patrná.
Například jak se dá sochařství propojit se zeměpisem a dějepisem a  dá se učit urbanizmus pomocí včelích pláství?

jan pfeiffer

výtvarný workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ VYZKOUŠET PRINCIPY PROPOJENÍ OSOBNOSTI UMĚLCE A VYUČOVACÍ PRAXE
WORKSHOP "MÁTE VŠECH PĚT POHROMADĚ?"

Aneb kreativita bez kotvy je krok k šílenství

Prakticky orientovaný workshop, při kterém se Petr Hroch zaměří na nácvik tzv. GROUNDINGU. Tedy efektivního zakotvení, které poskytuje bezpečný rámec pro kreativní svobodu.
Kreativita překračuje limity aktuálně reálného světa, sám člověk by jej ale moc překračovat neměl.
Je opravdu velký rozdíl mezi člověkem šíleně kreativním a kreativním šílencem.

petr
hroch

PSYCHOLOGICKÝ workshop

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15.30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ
ROZVÍJET SVOJI KREATIVITU A NEZBLÁZNIT SE U TOHO
WORKSHOP MÁTE NÁPAD K NEZAPLACENÍ?
Aneb projektový management v praxi

Lektor workshopu na příběhu konkrétních projektů ukáže cestu od prvotního nápadu, přes váhání a hledání jasných obrysů, po ostrý test při hovoru s přáteli a spolupracovníky, kteří vizi podrobí kritice.Nápad vypuštěný do světa se mění vlivem okolního prostředí a otec nápadu se ho snaží provést přes všechny administrativní nástrahy až k samotné realizaci. Lektor je přesvědčen v sílu vizí.

Během diskuse s účastníky workshopu podloží argumenty své přesvědčení, že každá vize může vést k vítěznému cíli, pokud se zvolí správná strategie.


Robert
mimra

projektový management

Sobota, 10. listopadu,
2 bloky mezi 9. 15 a 15. 30 hod.

URČENO VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ NÁVOD,
JAK USKUTEČNIT SVÉ VIZE