Malba akvarelu a kvaše

15. 4. 2023 Praha

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz k malbě akvarelu a kvaše se uskutečnil 26. 11. 2022 v Olomouci. Další kurz jsme pořádali 15. dubna 2023 v ZUŠ ŠtítnéhoPraze.

Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ a SŠ inspiraci pro vlastní výuku ve výtvarném oboru a výtvarné výchově. Lektor bude pracovat s malířskými technikami akvarelu a kvaše včetně volné tvorby a využití akvarelu a kvaše v současném výtvarném umění. Kurz vychází ze zkušeností lektora získaných v rámci jeho umělecké a pedagogické činnosti.

Kurz je rozdělen do tří bloků. V prvním bloku budou učitelé seznámeni se základními informacemi obou výtvarných technik (médií), s vhodnými podklady a jejich přípravě včetně možností formálních přístupů k těmto výtvarným technikám.

Druhý blok se zaměří na praktická procvičení techniky malby akvarelem a kvaší. K dispozici bude výtvarný materiál a další potřebné vybavení.

Ve třetím bloku bude pokračovat praktický workshop ‒ účastníci budou vedeni k volné malbě v kontextu současného výtvarného umění. Na konci praktické části proběhne diskuse k vzniklým pracím.  

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Lektor: Jakub Čuška

MgA. Jakub Čuška absolvoval Ateliér malířství Marka Meduny a Ateliér malířství Martina Mainera na AVU v Praze (v letech 2014 až 2020). Studoval také výtvarnou tvorbu pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (nedokončená studia v letech 2010 až 2014). Jakub Čuška je aktivní umělec, který samostatně vystavoval v roce 2016 na výstavě Okraje (Galerie W7 v Olomouci, v roce 2018 to byla výstava Místo nemísto (Galerie Vyšehrad v Praze) nebo výstava Koncentrace z roku 2020 (The Chemistry Gallery v Praze). Jeho práce byly součástí řady skupinových výstav. Z posledních let například výstava Téměř sedm statečných (2021, Trafo gallery, Praha), Přikázané uvolnění (2020, Telegraph gallery, Olomouc), Portrét v Čechách pohledem dvou staletí (2020, Císařská konírna, Praha), Světlo v obraze (2018, Jízdárna Pražského hradu), Evidentně na hraně (2017, Galerie Caesar, Olomouc) a další. V zahraničí vystavoval například v Benátkách a Udine (Itálie) ‒ skupinové výstavy Arts and Culture Reshaping Urban Life.

Text Link

Registrace

Malba akvarelu a kvaše

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou