Kurz k výuce žáků se zrakovým postižením

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐6226/2022-2-351

Platnost akreditace: do roku 2025

Kurz je určen učitelům, kteří mají zájem o výuku žáků se zrakovým postižením. Cílem kurzu je seznámit učitele s problematikou výuky žáků se zrakovým postižením. K tomuto cíli se má dospět postupným představením a analýzou všech jednotlivých aspektů této výuky a hledáním cest k její co největší efektivnosti. Lektor využije svojí třicetiletou praxi s výukou žáků se zrakovým postižením.

Konkrétně je třeba se zaměřit na tyto aspekty:

‐ Přesně pochopit vnímání žáků ovlivněné zrakovým postižením.

‐ Zajistit a dbát na všechny potřebné pomůcky a vybavenost školy.

‐ Navodit co nejkvalitnější a nejintenzivnější interakci mezi učitelem a žákem.

Doplňujícím tématem je spolupráce s učiteli se zrakovým postižením.

Kurz navazuje na semináře realizované v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Akreditované kurzy je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektor: Miloslav Tengler

Miloslav Tengler vystudoval na Konzervatoři v Praze hru na klarinet (absolutorium v roce 1979), v letech 2006 – 2009 studoval školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (závěrečná práce na téma Integrace zrakově postižených žáků a učitelů na ZUŠ). V letech 1979 až 2004 působil jako člen hudebních souborů (ČSSPT, AUS). V letech 2000 až 2005 působil na soukromých školách v SRN. Od roku 1981 vyučuje dechové dřevěné nástroje na Základní škole pro zrakově postižené (dnes ZUŠ J. Ježka). Řadu let vyučoval Braillův notopis na Konzervatoři Jana Deyla. Pedagogické práci se zrakově postiženými se věnuje nepřetržitě od roku 1981 dodnes. Přednáší na témata související s hud. vzděláváním zrakově postižených v projektu MŠMT – vzdělání pro konkurenceschopnost. Přednáší také v zahraničí (Německo, Holandsko). V současné době ředitel ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6 – Břevnově.

Text Link

Registrace

Kurz k výuce žáků se zrakovým postižením

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou