Kouzlo grafiky

20. 5. 2023 Praha

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií
Rozsah: 
5/8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz Kouzlo grafiky se uskutečnil v sobotu 12. listopadu 2022 v ZUŠ M. Stibora v Olomouci. Další kurz pořádáme 20. května 2023ZUŠ ŠtítnéhoPraze. Kurz je nyní již naplněn, ale je možné přihlásit se jako náhradník.

Kurzy v Olomouci, Háji ve Slezsku a v Praze spojí jeden z níže popsaných akreditovaných kurzů v rozsahu 5 vyuč. hodin s 3hodinovým neakreditovaný kurzem, který rozšíří obsah kurzu Kouzlo grafiky. Každý z těchto 8hod. kurzů se bude konat v jeden den.

Akreditovaný kurz Kouzlo grafiky nabízíme ve dvou variantách.

1) Kouzlo grafiky I – papíroryt a hlubotiskové lino. Cílem kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ a SŠ inspiraci ve výtvarném oboru. Grafické techniky mohou obohatit výuku o zkušenosti, které žáci získají při práci na celém procesu vzniku grafiky, od návrhu, k výrobě matrice, až k vlastnímu tisku grafického listu. Na úvod v projekci uvidí různé přístupy k hlubotiskové technice papírorytu. Účastníci kurzu se seznámí s různými nástroji a materiály, které jsou ve školní praxi dostupné. Techniku tisku z hloubky si konkrétně vyzkouší na papírorytu a hlubotiskovém linu. Hlubotiskové lino je variací, která přináší jiné prvky výtvarného jazyka. V kurzu si účastníci vyzkouší celý proces vzniku grafického listu.

2) Kouzlo grafiky II – tisk z koláže a tisk z polystyrenu. Cílem tohoto druhého kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ a SŠ inspiraci ve výtvarném oboru. V lekci se seznámí účastníci s grafickými technikami tisku z výšky, které využívají dostupné materiály i nástroje. Na úvod v projekci uvidí různé přístupy tisku z polystyrenu, tisku z koláže a frotáží. Budou seznámeni s kontextem a historií těchto technik a jejich využitím ve výuce. Účastníci si vytvoří kolážové matrice nejen z papíru. Matrice budou využity k tisku a také pro techniku frotáže. Tisk z polystyrenu je velmi přístupný a na rozdíl od linorytu bezpečný, jeho výtvarný jazyk je pestrý. K tisku není potřeba grafický lis, vede žáky k samostatnosti v procesu tisknutí matrice vodou ředitelnými barvami a dostupnou cestou seznámí žáky s tiskem z výšky. Grafické techniky mohou obohatit výuku o zkušenosti, které žáci získají při práci na celém procesu vzniku grafiky.

 

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Cena je 1 900 až 2 500 Kč/osoba (v závislosti na počtu účastníků).

Lektorka: Alena Zupková

PaedDr. Alena Zupková se věnuje výtvarné tvorbě od dětství.  Po absolvování studií výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě a oboru keramika a sochařství na Lidové konzervatoři v Ostravě. Věnuje se pedagogické práci s dětmi, dříve působila na ZUŠ v Nových Zámcích na Slovensku 1995 – 1999, od září 1999 vyučuje výtvarný obor v ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku, kde působí také jako zástupkyně ředitele. Je členkou několika mezinárodních porot výtvarných soutěží a přehlídek, Výtvarné alternativy – Považská Bystrica, Lidice – Mezinárodní dětská výtvarná výstava, je členkou poroty krajských kol a ústředního kola soutěže výtvarných oborů ZUŠ. Do roku 2021 byla členkou Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, předsedkyní krajské umělecké rady ZUŠ MSK, je vedoucí sekce krajské umělecké rady pro výtvarný obor. Je členkou rady NIPOS Artama pro výtvarné aktivity dětí a mládeže. Je lektorkou seminářů pro učitele výtvarné výchovy.

Pravidelně vystavuje, v poslední době hlavně své monotypy.

Vystavovala v Ostravě, Ratiboři a na Slovensku v Považské Bystrici, Nových Zámcích, Bratislavě a Bardějově. Opakovaně představuje svou tvorbu v Háji ve Slezsku a v Opavě. Je členkou opavské výtvarné skupiny X.

Text Link

Registrace

Kouzlo grafiky

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou