Kurz využití technologií ve výuce

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐7919/2021-5-334

Platnost akreditace: do roku 2024

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Cílem kurzu je seznámení učitelů hudebních a výtvarných předmětů s využitím technologií jak v prezenční výuce, tak v distanční výuce. Lektoři na konkrétních příkladech ukáží využití technologií ve výuce. Cílem kurzu je inspirovat pedagogy k využití nových metod a aplikací při distanční výuce a zapojení digitálních technologií také do prezenční výuky.

V prvním bloku se lektor zaměří na obecné informace k využití technologií v uměleckém vzdělávání. Prezentaci doplní ukázkami využití technologií v profesionální tvorbě hudebníků, výtvarníků, tanečníků, divadelníků i v audiovizuální tvorbě.

V druhém bloku lektor podrobně představí možnosti využití zvukových prostředků prostřednictvím technologií v hudebním, výtvarném, tanečním i literárně-dramatickém oboru.

Třetí blok bude o využití výtvarných a audiovizuálních prostředků prostřednictvím technologií, a to včetně základních informací o virtuální případně o rozšířené realitě.

Obsahem čtvrtého bloku budou informace o on-line vzdělávání v synchronní i asynchronní formě. Výstupem kurzu bude hudební, výtvarný nebo audiovizuální produkt, který bude prezentován v posledním bloku kurzu.

Tento kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektoři: Jiří Taufer a Robert Mimra

Mgr. Jiří Taufer, Ph. D. vystudoval Gymnázium v Pardubicích, Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou hudební výchovou (magisterské studium) a Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity v oboru teorie hudby a pedagogika (doktorské studium). Po mnohaleté pedagogické praxi na zvláštní škole v Trutnově, ZUŠ v Rýmařově a ZUŠ v Bruntálu, nastoupil v srpnu 2000 do funkce ředitele ZUŠ v Rýmařově, kde působí dodnes. V rámci firem EducaTrans s.r.o. a Portedo o.p.s. se věnuje lektorské činnosti především na základních uměleckých školách. Spolupracoval na RVP ZUV, na projektu Pilot ZUŠ (NÚV, 2011) a projektu Systém podpory pedagogických pracovníků (NIDV, 2018). J. Taufer je členem realizačního týmu Pilotáže a Implementace Modelu systému podpory začínajících učitelů.

 

MgA. Robert Mimra vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Po studiích se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele, později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. Šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo o.p.s. Lektorská činnost v uměleckých oblastech, v projektovém řízení a v oblasti inkluze. Od roku 2011 se R. Mimra zabývá využitím moderních technologií v uměleckém vzdělávání.

Text Link

Registrace

Kurz využití technologií ve výuce

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou