Kurz kreativity a improvizace

24. 6. 2023 Olomouc

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Rozsah: 
4/8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐7919/2021-5-334

Platnost akreditace: do roku 2024

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Kurz improvizace pořádáme v letošním školním roce v sobotu 24. června 2023 v ZUŠ „Žerotín“, Kavaleristů 6, Olomouc. Tento kurz povede Pavel Černý případně ve spolupráci s dalšími akreditovanými lektory. Cena 8hod. kurzu je 1 000 až 1 800 Kč/osoba (v závislosti na počtu účastníků).

Kurz kreativity a improvizace doplňuje od roku 2020 realizovaný kurz improvizace. Lektoři v kurzu využívají didaktické materiály k výuce improvizace, které společně vytvořili v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Předkládaný kurz je zaměřen více teoreticky. Učitelům nabízí širší pohled na uměleckou kreativitu a její rozvoj u žáků ZUŠ, ZŠ a SŠ a ve vzdělávacích činnostech v SVČ. Součástí kurzu je úvodní přednáška, dále lektoři představí ukázky improvizace (audio a/nebo videonahrávky improvizací), a to včetně improvizace, která propojí různé umělecké obory (např. tanec a hudba, divadlo a hudba, apod.). Dále lektoři představí didaktické materiály pro improvizaci na klávesové, dechové a smyčcové nástroje. Poslední blok je cvičení v interakci lektor-účastník a/nebo ve spolupráci s žáky (modelová výuka žáka/žáků během kurzu).

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Lektoři: Pavel Černý, Lukáš Kuta, Robert Mimra, Jaroslav Pelikán

Pavel Černý vystudoval hru na varhany na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory a na AMU v Praze u doc. Jaroslava Tůmy. Na konzervatoři studoval také kompozici u Bohuslava Řehoře. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Vítězství v soutěžích: Varhanní soutěž v Opavě 1990, Mezinárodní varhanní soutěž v Lublani (Slovinsko) 1992, soutěž Pražského jara 1994. Následovala řada prestižních ocenění kulturních organizací. Od r. 1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Afriku, Brazílii, Japonsko, Kubu a USA. Natáčí na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Pavel Černý vyučuje hru na varhany na AMU v Praze a JAMU v Brně a zasedá jako člen soutěžních porot. Jako organolog je častým členem odborných komisí pro restaurování a stavby varhan. Je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící.

Lukáš Kuta vystudoval konzervatoř v Praze, obor housle a následně pokračoval na pražské HAMU, kterou absolvoval v roce 1996. Byl dlouholetým členem swingového big bandu Melody Makers Ondřeje Havelky, je členem Vivaldi orchestra Praha, pedagogicky působí na ZUŠ v Černošicích a na Arcibiskupském gymnáziu. Kromě hudby se věnuje grafickým pracem, pravidelně píše do časopisu Přítomnost, jako moderátor a autor působil v rádiu Classic Praha.

Robert Mimra vystudoval hru na varhany a skladbu na Pražské konzervatoři a hru na cembalo (prof. Giedré Lukšaité Mrázková) na HAMU v Praze. Pedagogicky působil na ZUŠ a konzervatoři, výuka předmětů Hudební nauka, Hra na klavír, Hra na cembalo, Hra na varhany a výuka skladby. Koncertoval v řadě zemí Evropy (Nizozemí, Německo, Rakousko, Slovensko ad.).  Lektorská činnost v uměleckých oblastech a v oblasti inkluze. Skladatelská činnosti: je autorem několika desítek skladeb (např. Koncert pro klavír, cembalo, varhany a orchestr (1996), Mše F dur (1998), Intervaly - instruktivní skladby pro klavír (2000), La primera tarde pro smyčce (2001) Budulínek - dětská opera (2005), Nymphes Lied (2016) ad.). Působí také jako předseda sekce skladby Umělecké rady ZUŠ ČR.

Jaroslav Pelikán vystudoval na Pražské konzervatoři skladbu (J. Feld) a hru na flétnu (J. Riedelbauch). Na HAMU v Praze studoval hru na flétnu (byl žákem prof. J. Válka a prof. Fr. Čecha) i kompozici (u prof. J. Filase). Je členem několika komorních souborů, s nimiž se úspěšně zúčastnil soutěží, např. v Bádenu u Vídně 1991, Young Prague 1994, Mercury-Prix Vídeň 1996 a další. Jako sólista účinkoval s řadou orchestrů, např. Pardubická komorní filharmonie, Orchestr Národního divadla, Talichův komorní orchestr, Pražská komorní filharmonie, Pražský barokní orchestr (koncerty v Itálii, Francii, Rakousku, Německu, Maďarsku, Japonsku, Brazílii). Je autorem řady skladeb, např. Chorinhos - flétnový koncert (1999), Concertino pro fagot (2000, Bärenreiter Edition), Symphony(2007), Sonatina pro hoboj a klavír (2007, Bärenreiter Edition), Missa „de Belem“ (2008), Confessiones pro sbor se sóly a kom. orchestr (2017) a další.

Text Link

Registrace

Kurz kreativity a improvizace

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou