MŠMT připravuje novou výzvu č. 02_24_034 Šablony pro MŠ a ZŠ II v rámci operačního programu J. A. Komenský. Výzva by měla být vyhlášena v září 2024. Portedo o.p.s. pečlivě sleduje nové informace k této výzvě.

Šablony II v OP JAK pro ZUŠ

Předpokládáme podobné šablony jako ve výzvě Šablony I. Tj. podpora vzdělávání pracovníků, spolupráce pedagogů a podpora akcí pro žáky. Předběžná podoba Šablon II OP JAK je uvedena v této prezentaci.

Šablony II v OP JAK pro SŠ a konzervatoře

I pro tento typ škol předpokládáme podobné šablony jako ve výzvě Šablony I. U SŠ a konzervatoří se i nadále počítá s personálními šablonami (seznam šablon z návrhu výzvy je zde).

Několik obecných principů projektů Šablon

  • Žadatel projekt sestavuje z předem definovaných šablon (= aktivit).
  • Způsob využití finančních prostředků a rozložení nákladů pro realizaci aktivit je v kompetenci ředitele školy; povinné je naplnění obsahu šablon vybraných školou.
  • Z rozpočtu projektu je možné nakupovat i didaktické pomůcky, kancelářské vybavení, audiovizuální techniku, IT techniku aj. (pouze náklady v neinvestiční výši).
  • Jedná se o projekty, které jsou zjednodušené ve svém vykazování.
  • Není předkládáno a ze strany MŠMT kontrolováno účetnictví projektu.

Na základě zkušeností s desítkami projektů z Šablon v OP VVV a OP JAK a spoluprací na dalších projektech financovaných z fondů EU pracovníci Portedo o.p.s. vypracovali systém spolupráce se školami, který umožňuje nastavit projektové řízení podle potřeb jednotlivých škol (míru zapojení pracovníků Portedo o.p.s. do projektu určuje vedení školy).

Komplexní služby zahrnují také pořádání seminářů a webinářů pro koordinátory jednotlivých projektů i vedení škol. Součástí nabídky jsou též individuální konzultace projektů ZUŠ (první konzultace je bezplatná).

V pátek 25. října 2024 pořádáme webinář k Šablonám II pro ZUŠ.

Na základě spolupráce s 58 školami v posledních letech nabízíme následující služby:

Konzultace projektů před podáním žádosti.

Podání žádosti v systému IS KP.

Kompletní management projektů v IS KP a IS ESF a v případných návazných systémech (podání a opravy monitorovacích zpráv, komunikace s administrátory MŠMT, žádosti o platbu a finanční vypořádání projektů, ad.)

Pomoc s finančním řízením projektů.

Možnost školení projektovým manažerů z jednotlivých škol.

Nabídka aplikace vytvořené v roce 2023 pro správu projektů ZUŠ z šablon. Aplikace zjednodušuje práci s podklady k vykazování projektů ‒ jednotné úložiště podkladů k monitorovacím zprávám, kontrola duplicit, kontrola údajů pracovníků škol, automatické generování některých formulářů, automatizace práce s kartami účastníků včetně kontrol správnosti zadaných adres a další funkce usnadňující projektové řízení.

Registrace

Mám zájem o spolupráci na projektu Šablon II OP JAK

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou