Přenos fotografie na litografický kámen

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií
Rozsah: 
4 hodiny

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Kurz je možné objednat pro učitele jedné školy (příp. více škol v regionu). Cenu vám pošleme emailem. Kurz je možné hradit z Šablon I OP JAK.

Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií inspiraci pro vlastní výuku ve výtvarném oboru. Lektorka se zaměří na přenos fotografie na litografický kámen. Účastníci si vyzkouší tisk na litografickém lisu. Lektorka v úvodní přednášce také představí kontext tiskových technika jejich využití ve výuce. Kurz vychází ze zkušeností lektorky získaných v rámci její umělecké a pedagogické činnosti. Lektorka využije své zkušenosti s vedením dalších kurzů v posledních letech.

Kurz je rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku budou učitelé seznámeni formou přednášky s historií i soudobým kontextem litografie a s možnosti jejího využití ve výuce na ZUŠ a ve výtvarné výchově na ZŠ, SŠ a gymnáziích. Poté lektorka představí koncept následujícího výtvarného workshopu.

Druhý blok bude workshop: Kurzisté si připraví kresbu způsobem chemického přetisku digitálně vytištěné fotografie na kámen. Takto připravenou matrici mohou po první přípravě vytisknout nebo pokračovat v dotváření výsledného obrazu dokreslením či odjímáním. V závěru kurzu si účastníci představí své práce a lektorka jim poskytne zpětnou vazbu.

Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. v letech 2007 až 2013 studovala magisterský program Výtvarná umění – oboru Kresba a grafika, ateliér Grafiky I prof. J. Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze. Dále vystudovala pedagogický modul Ped. fakulty Univerzity Karlovy v Praze a poté pokračovala v dalším magisterském programu na Královské akademii v Antverpách (Belgie) v ateliéru litografie Ingrid Ledent (2013–2014). V roce 2021 dokončila doktorský projekt Mapa české současné kresby doprovázený online platformou ceskakresba.cz na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Lenka Kahuda Klokočková založila spolek Institut kresby a grafiky, pod nímž spravuje litografickou dílnu LITHO LITO, online platformu Česká kresba a nakladatelství Uroboros. Zabývá se kresbou, malbou, grafikou, fotografií a performancí. Vystavuje v Čechách a v zahraničí. Realizované workshopy litografie: Pro učitele VO ZUŠ, Výtvarný ateliér OBJEV, České Budějovice (2021), Festival LITR Olomouc, Ped. fakulta Univerzity Palackého (2021), Akademie výtvarných umění v Praze (2019), Knihovna Akademie věd ČR, Praha (2019), SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou (2018 a 2019), Národní muzeum – Národní památník na Vítkově, Praha (2018), Národní technické muzeum (2017) ad.

Text Link

Registrace

Přenos fotografie na litografický kámen

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou