Praktický kurz k interpretaci tanců z barokních suit

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
4 hodiny

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐32367/2020-2-812

Platnost akreditace: do roku 2023

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Kurz vedou dva zkušení lektoři MgA. Jiří Berger a MgA. Petra Žďárská, Ph.D., kteří vychází z obdobných kurzů, které již uspořádali pro řadu škol (ZUŠ, konzervatoře, Metodické centrum JAMU ad.). Smyslem kurzu je aktivně zapojit účastníky do hudebních a tanečních aktivit (kurz však není primárně určen pro tanečníky a nevyžaduje žádnou taneční průpravu ani taneční schopnosti). Dílčí vzdělávací cíle kurzu jsou:

·      Zprostředkovat účastníkům praktickou zkušenost s barokním tancem.

·      Přenést znalost kroků, charakteru a frázování jednotlivých tanců na výběr tempa, metra a artikulace tanečních skladeb.

·      Získané znalosti vyzkoušet na konkrétních skladbách, které účastníci hrají se svými žáky (vybrané taneční skladby z klavírních, cembalových a flétnových škol atd.).

 

Kurz je ve variantě 4 hodiny (8 hod. varianta je Praktický kurz k interpretaci renesančních a barokních tanců).

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o dvou blocích kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektoři: Jiří Berger a Petra Žďárská

MgA. Jiří Berger absolvoval obor příčná flétna na Konzervatoři v Pardubicích. Dále pokračoval ve studiu Hudební vědy na FF Univerzity Karlovy, příčné flétny na Hochschule für Musik v Drážďanech a barokní flétny na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku. Pedagogicky působí na Musikschule des Landkreises Meissen, na letní Akademii Komorní hudby v Colditzu i na řadě dalších interpretačních seminářů. Věnuje se historické improvizaci, koncertuje např. s Ensemble Les Matelots, s nímž natočil také CD „Au bal galant“ (s francouzskou a anglickou taneční hudbou).

MgA. Petra Žďárská, Ph.D. absolvovala obor klavír na Konzervatoři v Pardubicích. Dále pokračovala ve studiu cembala na AMU v Praze a na CNSMD v Lyonu. Pedagogicky působí jako odborná asistentka na AMU v Praze, učitelka cembala a klavíru na Konzervatoři v Pardubicích a ZUŠ Učňovská v Praze. Řadu let se aktivně věnuje interpretačním a metodickým seminářům pro studenty i pedagogy. Koncertuje sólově i se soubory FANDANGO, či Pro Arte Bohemica, natáčí pro Český rozhlas a publikuje.

Text Link

Registrace

Praktický kurz k interpretaci tanců z barokních suit

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou