Semináře k výuce žáků se zrakovým postižením

ve vaší škole, dle individuální domluvy

pro učitele ZUŠ
Rozsah: 
4 hodiny

Komplexně zpracované téma výuky žáků se zrakovým postižením ve výuce hudebního oboru formou pěti návazných seminářů, z nichž dva jsou přímo zaměřeny na obě aktivní strany (účastníky) vyučování a ostatní také na použití potřebných technických prostředků a zařízení, jako je Braillova notografie a jiné zvláštní pomůcky, bez nichž se výuka zrakově postižených neobejde. Vyučující samozřejmě představí problematiku této výuky především z pedagogicko-psychologického hlediska, tj. jak žáci vnímají svými smysly a postupně se učí a dosahují pokroku s použitím uvedených pomůcek a jak učitel může s maximálním porozuměním, citlivostí a empatií zůstávat v intenzivním kontaktu s žáky a správně je vést. V seminářích bude dále rozebrána problematika potřebného technického zajištění, účastníci seminářů získají představu o tom, s jakými náklady je třeba počítat, s cílem zajistit vše potřebné. Lektor neopomene rozebrat ani potřebnou osvětu, jak je možné jí šířit, aby rodiče a vychovatelé těchto žáků, učitelé a výchovní činitelé a vlastně celá laická i odborná veřejnost získala co největší povědomí o těchto žácích a mohla pro ně zajistit co nejlepší uplatnění a integraci ve společnosti.

Lektor: Miloslav Tengler

Miloslav Tengler vystudoval na Konzervatoři v Praze hru na klarinet (absolutorium v roce 1979), v letech 2006 – 2009 studoval školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (závěrečná práce na téma Integrace zrakově postižených žáků a učitelů na ZUŠ). V letech 1979 až 2004 působil jako člen hudebních souborů (ČSSPT, AUS). V letech 2000 až 2005 působil na soukromých školách v SRN. Od roku 1981 vyučuje dechové dřevěné nástroje na Základní škole pro zrakově postižené (dnes ZUŠ J. Ježka). Řadu let vyučoval Braillův notopis na Konzervatoři Jana Deyla. Pedagogické práci se zrakově postiženými se věnuje nepřetržitě od roku 1981 dodnes. Přednáší na témata související s hud. vzděláváním zrakově postižených v projektu MŠMT – vzdělání pro konkurenceschopnost. Přednáší také v zahraničí (Německo, Holandsko). V současné době ředitel ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6 – Břevnově.

Text Link

Registrace

Semináře k výuce žáků se zrakovým postižením

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou