Skladba ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Rozsah: 
4/8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐7919/2021-5-334 a MSMT‐633/2022-2-124

Kurz je možné objednat pro učitele jedné školy (příp. více škol v regionu), a to ve formátu on-line nebo prezenčně a v rozsahu 4 nebo 8 hod. Cena kurzu je 11 000 Kč, resp. 15 000 Kč + náklady za technické zajištění on-line verze, u prezenční varianty cestovní náklady z Prahy a případně ubytování lektora den před kurzem.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje hudební kreativity ve výuce hudebního oboru na ZUŠ, v hudební výuce na ZŠ a SŠ a ve vzdělávacích činnostech v SVČ. Tento kurz je inspirován projektem Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který byl realizován v letech 2017 až 2020. Podstatou kurzu je předávání zkušeností, výuka teorie a seznámení účastníků s příklady dobré praxe v oblasti hudební tvorby, resp. kreativity v hudebním vzdělávání obecně. První blok je přednáška, ve druhém bloku lektor představí základní skladatelské přístupy posledních čtyř století s důrazem na koncepty 2. pol. 20 století a 21. století a možnosti jejich využití ve výuce. Ve třetím bloku lektor představí didaktické materiály a ve čtvrtém bloku se kurz zaměří na praktické ukázky práce s žáky ‒ a to formou videozáznamů, a také ve spolupráci s žáky a s účastníky kurzů.

Lektor: Robert Mimra

Vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Po studiích se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků a organizací.

Text Link

Registrace

Skladba ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou