Využití vlastních hudebních aranží ve výuce

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a SVČ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐7919/2021-5-334

Platnost akreditace: do roku 2024

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Ve dnech 23. a 31. ledna 2023 budeme pořádat tento kurz formou webináře v prostředí Zoom. Webinář se uskuteční vždy od 8:30 do cca 12 hodin.

Cílem kurzu je seznámit učitele s možností rozšíření notového repertoáru o vlastní hudební aranže. Předvést učitelům možnosti různě obsáhlých aranží a ukázat jim vzorové příklady z pedagogické praxe lektora ‒ obsazení od sólového nástroje s doprovodem až po různé nástrojové, komorní či jiné celky.  

V prvním bloku kurzu lektor vysvětlí význam vlastních hudebních aranží učitelů pro jejich výuku. Představí poté základní okruhy pedagogických činností, při kterých můžou být vlastní hudební aranže využity.  Představí možnosti aranže lidové či populární písně v různém nástrojovém či hlasovém obsazení, možnost vytvoření aranže komorního dua, tria, kvarteta až po orchestrální sazbu, možnost vytvoření aranže populární nebo jazzové kapely. Představí možnosti využití hudebních forem, vedení doprovodných hlasů, rozsahů a funkcí použitých hudebních nástrojů, dechových či dynamických frází, orientačního značení, změn tónin a předznamenání včetně transpozicí, a to s ohledem na zvolený hudební žánr.

Druhý blok bude zahájen diskusí účastníků. Na základě výsledku diskuse lektor zacílí na účastníky preferovaná žánrová zaměření a nástrojová či hlasová obsazení a shrne základní poznatky pro vytvoření samotných aranží. Účastníci si poté vyzkouší vytvořit vzorek vlastní hudební aranže podle lektorem poskytnutého zdrojového notového materiálu. K zápisu mohou účastníci použít libovolný notový program nebo obyčejný notový papír, své poznatky poté budou s lektorem konzultovat. Závěrem lektor doplní informace, které již představil v předchozím bloku (např. vhodný výběr nástrojového obsazení nebo naopak přizpůsobení výběru aktuálním potřebám školy či třídy.)

Tento kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektor: Martin Hauptmann

BcA. Martin Hauptmann studoval na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění hru na klarinet. Nyní je ředitelem ZUŠ Učňovská v Praze 9. Pracuje také jako zvukař ve školním nahrávacím studiu, při kterém realizoval četná natáčení CD nahrávek nebo záznamů koncertů s využitím profesionální nahrávací techniky. Věnuje se pořizováním a zpracováváním video záznamů školních akcí či dalších video projektů s pokročilým využíváním video efektů a korekcí. Dlouhodobě se věnuje aranžování skladeb pro různá nástrojová obsazení pro komorní orchestry, folklórní soubory, malá komorní seskupení, taneční kapely nebo pro skupiny hrající populární, popovou či rockovou hudbu.

Text Link

Registrace

Využití vlastních hudebních aranží ve výuce

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou