Pohledy do ateliérů

podzim 2023 v ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
8 hodin

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz se uskuteční na podzim 2023 v ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové (termín kurzu zveřejníme v květnu). Na tomto kurzu se spojí níže popsaný kurz s praktickým workshopem, kde bude možné vyzkoušet některé techniky, které budou představeny v první části. Celkový rozsah kurzu bude 8 vyučovacích hodin.

Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ prostor pro moderované sdílení zkušeností. Kurz by měl učitelům přinést profesní inspiraci a poučení a pomoci nastavit nástroje pro dlouhodobější vzájemné sdílení zkušeností s ostatními kolegy.

Kurz vychází ze zkušeností lektorek z kurzů realizovaných v minulosti ‒ především kurz Učitelé sobě a rozborové semináře soutěžní přehlídky výtvarného oboru Oči dokořán. Formát tohoto kurzu je výše uvedenými vzdělávacími aktivitami inspirován.

Kurz je rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku budou učitelé seznámeni formou prezentace s prací v různých školních ateliérech (veškeré obrazové materiály použité v rámci tohoto vzdělávacího programu budou prezentovány se souhlasem zobrazených osob, resp. se souhlasem zákonných zástupců žáků). Následovat bude moderovaná diskuze nad nastolenými metodicko-didaktickými otázkami a aktuálními tématy z prostředí ZUŠ. Druhý blok bude navazovat na prezentace z první části kurzu, a to formou zážitkového workshopu. Jedna z lektorek bude oba bloky moderovat, případně doplňovat dalšími informacemi z výtvarného oboru.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Cena je 1 800 až 2 500 Kč/osoba (v závislosti na počtu účastníků).

Lektorky: Lenka Hypiusová, Milada Linhartová, Dita Průchová

Mgr. Lenka Hypiusová v letech 1989 až 1997 absolvovala Ped. fakultu v Hradci Králové, obor Výtvarná výchova a Hudební výchova. V letech 1994 až 1999 pracovala na ZUŠ Střezina v Hradci Králové (učitelka výtvarného a hudebního oboru). V letech 2002 až 2011 pracovala jako akademická pracovnice Ped. fakulty Univerzity Hradec Králové. L. Hypiusová od roku 2012 pracuje na ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové (vedoucí výtvarného oboru a zástupkyně ředitele) a krajskou zástupkyní výtvarného oboru v Umělecké radě ZUŠ CR. Věnuje se vlastní výtvarné a grafické tvorbě a vede kurzy pro učitele.

Mgr. Milada Linhartová v letech 1992 až 1999 absolvovala Ped. fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Český jazyk a literatura ‒ výtvarná výchova. V letech 2005 až 2008 pracovala jako učitelka výtvarné výchovy na gymnáziu v Duchcově, od roku 1994 pracuje v ZUŠ Teplice (vedoucí výtvarného oboru). M. Linhartová působí v krajské umělecké radě ZUŠ, je členkou porot výtvarných soutěží.

Mgr. Dita Průchová v letech 2001 až 2006 vystudovala Ped. fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství výtvarné a občanské výchovy pro II. stupeň ZŠ. V letech 2004 až 2007 pracovala jako pedagog ZŠ Linecká v Českém Krumlově, vyučovala předměty výtvarná a občanská výchova a anglická konverzace. D. Průchová od roku 2008 pracuje jako pedagog výtvarného oboru v ZUŠ Český Krumlov (vedoucí výtvarného oboru a zástupkyně ředitele). Působí v krajské umělecké radě ZUŠ, je členkou porot výtvarných soutěží, věnuje se také vlastní tvorbě.

Text Link

Registrace

Pohledy do ateliérů

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou