Zaregistrujte se na konferenci zde

(Vyplňte formulář níže a my Vám zašleme potvrzující email)

* Označená pole jsou povinná

Děkujeme za odeslání registrace. Dovolujeme si Vás upozornit, že on-line registrace neznamená automaticky potvrzení účasti. V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
registrace
brožura konference
ke stažení
Praha 1
Braunův dům, Karlovo náměstí 24
28/02/2020
pátek, hlavní program od 13:00
Zbývá pouze 8 volných míst
o konferenci

Konference má za úkol představit projekt, který se snažil o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti nabízí široký pohled na inkluzi v uměleckém vzdělávání. Díky spolupráci různých stupňů a druhů škol se podařilo realizovat od roku 2017 celkem 71 aktivit a podaktivit. Vedle několika „slepých uliček“ jsme objevili také bílá místa v potenciálu uměleckých škol, které mohou hrát podstatnější roli v rozvoji kreativity žáků ZŠ a SŠ. Spolupráce učitelů uměleckých škol a škol v hlavním vzdělávacím proudu dokáže zvýšit znalosti a dovednosti žáků i ve všeobecně-vzdělávacích předmětech, nemluvě o rozvoji tzv. měkkých kompetencí. Na konferenci představíme některé aktivity projektu, které se ukázaly jako životaschopné, a na kterých budeme dále pracovat i po ukončení projektu. K další spolupráci zveme pedagogy, ředitel škol, umělce i teoretiky vzdělávání.

speakeři

Naši speakeři vám postupně představí celý projekt tak, jak na něm pracovali a viděli jednotlivé aktivity v praxi. Záměrem je představit projekt tak, aby si účastníci mohli odnést výstupy, materiály a poznatky, které lze využít v praxi.V hlavní části konference od 13 hodin vystoupí ve 2. bloku Petr Kadlec s prezentací aktivit Čhavorenge a České filharmonie, Jan Pfeiffer představí spolupráci učitelů a umělců.Ve 3. bloku se představí Jiří Stárek, Lucie Valentová a Alexandros Charalambidis, kteří budou hovořit o studentských hospitacích, spolupráci s konzervatořemi a práci s ŠVP.4. blok ‒ akademický ‒ se bude věnovat metodickým materiálům a akčnímu výzkumu, který představí Martina Komzáková a další pedagogové univerzit a vysokých škol.5. blok bude patřit technologiím ‒ Rudolf Adler představí Kurzy audiovizuální a filmové výchovy, Jiří Taufer s Robertem Mimrou představí e-learningové kurzy a využití technologií v osobních portfoliích pedagogů.Panelovou diskusi na téma inkluze (6. blok) povedou Jiří Stárek, Martina Komzáková a Robert Mimra.Během rautu bude možnost prohlédnout si plakáty a publikace projektu a s využitím iPadů shlédnout fotky a videa z aktivit projektu.

Životopis
Životopis
Jiří Stárek
ZUŠ Hostivař
Životopis
Životopis
Jan Pfeiffer
Společnost pro kreativitu
Životopis
Životopis
Martina Komzáková
Západočeská univerzita v Plzni
Životopis
Životopis
Robert Mimra
Portedo, o.p.s.
Životopis
Životopis
Petr Kadlec
Česká filharmonie
Životopis
Životopis
Rudolf Adler
FAMU Praha
Životopis
Životopis
Alexandros Charalambidis
Pražská konzervatoř a ZŠ Meteorologická
Životopis
Životopis
Jiří Taufer
ZUŠ Rýmařov
Životopis
Životopis
Lucie Valentová
ZUŠ Hostivař

Jiří Stárek

Ředitel ZUŠ, lektor a metodik

Jiří Stárek vystudoval Pražskou konzervatoř a Ped. fakultu UK v Praze (obor školský management). Během studia na konzervatoři také zahájil studium na UMPRUM (obor kresba a malba). V roce 1984 nastoupil do divadla ABC jako orchestrální hráč a ve stejném roce začal působit na LŠU jako učitel hry na klarinet a saxofon. V roce 1996 se stal zástupcem ředitele na ZUŠ Hostivař v Praze a od roku 2001 zde působí jako ředitel. V roce 2004 nastoupil jako asistent místopředsedy Senátu Parlamentu ČR. V následujícím roce se stal hlavním manažerem projektu IPN Pilot ZUŠ, který připravil kurikulární reformu v základním uměleckém vzdělávání. Publikoval v časopisech Hudební rozhledy, Talent, Učitelské noviny a dalších. Ilustroval odborné knihy, učebnici přírodopisu od 4. do 9. třídy ZŠ, Zdravovědu pro odborná učiliště, Metodickou příručku k výuce přírodovědy a také publikaci Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy, které byla v roce 1995 udělena Českou chirurgickou společností Cena Karla Maydla za nejkrásnější knihu roku. Deset let zastával funkci předsedy Asociace ZUŠ ČR v hlavním městě Praze. Jako odborný redaktor se v současnosti podílí na vydávání časopisu Speciál pro ZUŠ (Řízení školy - nakladatelství Wolters Kluwer) a věnuje se přednáškové činnosti se specializací na školský management a vedení lidí. Je čestným občanem MČ Praha 15 a držitelem ocenění Nadace Karla Janečka za založení Akademie umění a kultury pro seniory na českých základních uměleckých školách.

Jan Pfeiffer

Umělec, pedagog a kurátor

Je multimedialní umělec, pedagog a kurátor žijící v Praze. Ve své tvorbě se zabývá otázkou vztahu člověka a architektury a nejčastěji pracuje s médii kresby, animace, filmu, performance, scénografie, instalace a sochy. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Jiřího Příhody. Během své kariéry uskutečnil 27 samostatných výstav a mnoho skupinových v Čechách i zahraničí např v USA, Anglii, Francii, Polsku, Maďarsku, Korei a Číně. Absolvoval mnoho zahraničních stáží a rezidencí například na Cooper Union v New Yorku, kde navázal spektrum profesních kontaktů. Věnuje se rovněž kurátorským projektům, devátým rokem organizuje galerii Pavilon v centru Prahy, kde se soustředí na prezentaci experimentálních uměleckých projektů nejmladší generace. Pracuje rovněž jako architekt výstav a filmů, za svou práci byl nominován na cenu českého Lva za film “Cesta Ven”. Intenzivně se věnuje pedagogickým činnostem, vyučoval na Americké Univerzitě SIT Study Abroad - School for International Training, kde vedl ateliér nových medií. Dále působil v roli konzultanta v rámci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V rámci Nadaci Proměny vytvářel a realizoval edukační program. V současné době vyučuje na PedFUK v Praze - Katedra výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové a akční tvorby. Na této katedře současně dokončuje doktorandské studium, kde zpracovává téma černé barvy jako ústřední motiv výtvarného díla.

Martina Komzáková

Vysokoškolská pedagožka a lektorka

Pracuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, na katedře Vizuální kultury a specializuje se na oblast artefiletiky, arteterapie a pedagogické praxe. Zároveň vyučuje v Ateliéru arteterapie a na Katedře psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích. Zároveň je lektorkou v arteterapetických výcvicích a projektech a má soukromou psychoterapeutickou a arteterapeutickou praxi. V projektu Portedo je hlavní garantkou za ZČU a hlavní metodičkou a vedoucí akčního výzkumu. Je spoluautorkou knihy Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 2014 a script Expresivní terapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 2013. Další vybrané publikace: Příběh v obraze, (2015), Využití arteterapie v psychoterapeutické práci s adolescenty s rizikovým chováním, (2015), , Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu (2012),Tvůrčí proces a výtvarné dílo v arteterapii,(2009), Vidět, vědět …a (po)cítit, 1.část a 2. část, 2010

Robert Mimra

Projektový manažer a hudebník

Robert Mimra vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Dále se zdokonaloval na mistrovských kurzech. V 90. a 0. letech se věnoval koncertní činnosti, od roku 1991 s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků. Je spoluautorem publikace Jak globálně vzdělávat. Jako skladatel se nejraději realizuje velkými hudebními projekty – Koncert pro klavír, cembalo, varhany a orchestr; dětská opera Budulínek; Mše F dur pro sóla, sbor a orchestr; nebo nyní komponovaná opera Psí srdce.

Petr Kadlec

Muzikolog, pedagog, hudební publicista, moderátor a vedoucí edukační sekce České filharmonie

Mgr. Petr Kadlec, PhD. (1980) je český muzikolog, pedagog, hudební publicista a moderátor. Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2009–2013 působil jako redaktor Českého rozhlasu, mj. jako hlavní hudební dramaturg stanice Český rozhlas Vltava. Od roku 2003 spolupracuje s Českou filharmonií, nyní jako vedoucí jejího vzdělávacího oddělení. Během tohoto působení vedl desítky hudebních workshopů pro děti a mládež různého věku, od roku 2006 moderuje úspěšný koncertní cyklus pro studentské publikum Čtyři kroky do nového světa, který vytváří spolu se skladatelem a dirigentem Markem Ivanovičem. Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Čhavorenge a Idou Kelarovou vede za Českou filharmonii projekt Romano drom (Romská cesta). Na edukačních programech spolupracoval také s Pražským filharmonickým sborem, Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií a festivalem Smetanova Litomyšl. Pro Českou filharmonii vytvořil profilové výstavy dirigentů Václava Talicha, Rafaela Kubelíka a Karla Ančerla, jemuž také věnoval svoji doktorskou práci. Několik let přednášel na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Didaktiku prezentace hudby a pro nakladatelství Supraphon realizoval speciální edici Talichových nahrávek (Václav Talich Special Edition). Spolupracuje rovněž s časopisem Harmonie.

Rudolf Adler

Režisér, scénárista dokumentárních a hraných filmů, autor rozhlasových her a teoretických studií,
profesor FAMU Praha

Prof. Mgr. Rudolf Adler (1941) je rodák z Brna a vyrůstal ve Znojmě. V letech 1960-67 absolvoval FAMU, katedru filmové a televizní režie. Od roku 1970 externě spolupracoval s Krátkým filmem Praha, FS Barrandov, televizními studii v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě a se studii čs. rozhlasu v Praze a Plzni. V letech 1994 -2014 byl vedoucím pedagogem Školy audiovizuální tvorby střediska IMPULS v Hradci Králové, třísemestrového kvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT. Vletech 2011 a 2015 byl PS Parlamentu české republiky opakovaně zvolen členem Rady Státního fondu kultury. V druhém volebním období byl jejím předsedou. Od 1998 je docentem, veřejná přednáška „Metamorfózy dokumentárního portrétu“ byla publikována ve Filmu a době č.1/1999. Roku 2002 byl jmenován vysokoškolským profesorem. Účastní se práce v porotách a organizačních výborech festivalů a přehlídek. V letech 1990-94 byl vedoucím katedry dokumentární tvorby na FAMU. Pedagogem této katedry a vedoucím realizační dílny je doposud. Natočil více než sto filmových a televizních dokumentů, převážně se sociální, etnografickou a portrétní tematikou (Ztišení, Za vojáčka mňa vzali, Pět dopisů Karla Hiršla, Majstr,Podšable ve Strání, Na kus řeči v šalandě, Proč ne-Eliška Junková, Poutník– Josef Koudelka, Na palubě Andromedy, Chevsurové – Tichá genocida, Život mezierby, Můj Parthenon jsou Holešovice a mnoho dalších), hrané filmy Střepy pro Evu, Hrom do kapelníka, Chlapská dovolenka a rozhlasové hry U řeky, Ludvík a Václav,Králíček, Vánoční hra. Za filmy a rozhlasové hry získal řadu ocenění na domácích a zahraničních festivalech. V posledních letech se věnuje aktivně i praktické dramaturgii. Například: Já Olga Hepnarová, Archa světel a stínů.

Alexandros Charalambidis

učitel hudební výchovy v ZŠ a didaktiky HV na Pražské konzervatoři a ZŠ Meteorologická

Je absolventem PedFUK v oboru učitelství se zaměřením na ruský jazyk a hudební výchovu (státní zkouška r. 1991, rigorózní zkouška r. 2008). V letech 1991 – 1996 působil jako učitel HV na základní škole, od roku 1996 do roku 2008 pracoval jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde se podílel na tvorbě rámcových vzdělávacích programů. V letech 2002 – 2003 působil jako člen expertního týmu Ministerstva kultury ČR pro zpracování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, v letech 2005 - 2006 jako vedoucí skupiny expertů pro zpracování problematiky autoevaluace v projektu Pilot Z av letech 2006 – 2008 jako člen koordinačního týmu, v němž se spolu s Jiřím Stárkem a dalšími členy podílel na přípravě kurikulární reformy v ZUV (tvorba RVP ZUV). V průběhu let 2008 – 2013 působil jako manažer aktivity 01 projektu Pilot ZUŠ. Krátce působil jako zástupce ředitelky v základní škole (2008 – 2013 a 2014 – 2015). V roce 2013 – 2014 jako odborný referent působil na MŠMT v oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání, kde měl na starosti problematiku konzervatoří. Od roku 2015 pracuje jako učitel hudební výchovy v základní škole a jako pedagog na Pražské konzervatoři. Vedle pedagogické činnosti působí jako trenér cyklistiky dětí předškolního a školního věku (FTVS – držitel licence B). Z publikační činnosti kromě odborných článků (časopis Hudební výchova) připomeňme tvorbu učebnic pro hudební výchovu pro 6. – 9. ročník ZŠ a učebnic HV pro 1. a 2.ročník čtyřletých gymnázií.

Jiří Taufer

ředitel ZUŠ Rýmařov, lektor, autor didatických materiálů

Mgr. Jiří Taufer, Ph. D. vystudoval Gymnázium v Pardubicích, Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou hudební výchovou (magisterské studium) a Pedagogickou fakultu Ostravské Univerzity v oboru teorie hudby a pedagogika (doktorské studium). Po mnohaleté pedagogické praxi na zvláštní škole v Trutnově, ZUŠ v Rýmařově a ZUŠ v Bruntálu, nastoupil v srpnu 2000 do funkce ředitele ZUŠ v Rýmařově, kde působí dodnes. V rámci firmy EducaTrans s.r.o. se věnuje lektorské činnosti především na základních uměleckých školách. Je autorem vyhledávané Školy hry na kytaru pro 1. ročník ZUŠ. V březnu 2018 byl oceněný hejtmanem Moravskoslezského kraje za dlouholetou projektovou činnost a za mezinárodní aktivity ZUŠ Rýmařov.

Lucie Valentová

lektorka, koordinátorka pro žáky se SVP, sbormistryně

Mgr., Bc. Lucie Valentová absolvovala Pražskou konzervatoř, obor sólový zpěv u prof. Antonie Denygrové.  Poté vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova-sbormistrovství u prof. Jiřího Koláře. Od roku 1994 se věnuje výuce na hudebním oboru na ZUŠ Praha 10-Hostivař, kde také založila pěvecký sbor rodičů RadHost. Od roku 2012 je na stejné škole koordinátorkou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2016 ukončila bakalářské studium na Zdravotně sociální fakultě JČU v Českých Budějovicích, obor sociální práce. V Unii českých pěveckých sborů se od podzimu 2017 věnuje oblasti seniorských sborů. Má praktické zkušenosti s lektorováním tématu – Společné vzdělávání na ZUŠ pod NIDV.

Martina Kupilíková

ředitelka Centra robotiky, lektorka, učitelka základní školy

Mgr. Martina Kupilíková vystudovala obor Učitelství pro 2. stupeň, matematika – technická výchova,na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Vyučovala na základních školách matematiku,fyziku a informatiku. Nyní pracuje jako ředitelka Centra robotiky, kde se mimo jiné věnuje podpoře smysluplného začleňování digitálních technologií do běžné výuky na plzeňských základních školách.Zároveň je učitelkou robotiky na Masarykově ZŠ v Plzni a ambasadorkou mezinárodní spolupráce eTwinning.

Pavel Černý

varhaník, improvizátor, pedagog a organolog, ředitel mezinárodního hud. festivalu

Pavel Černý vystudoval hru na varhany na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory a na AMU v Praze u doc. Jaroslava Tůmy. Na konzervatoři studoval také kompozici u Bohuslava Řehoře. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Vítězství v soutěžích: Varhanní soutěž v Opavě 1990, Mezinárodní varhanní soutěž v Lublani (Slovinsko) 1992, soutěž Pražského jara 1994. Následovala řada prestižních ocenění kulturních organizací. Od r. 1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Afriku, Brazílii, Japonsko, Kubu a USA. Natáčí na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Pavel Černý vyučuje hru na varhany na AMU v Praze a JAMU v Brně a zasedá jako člen soutěžních porot. Jako organolog je častým členem odborných komisí pro restaurování a stavby varhan. Je uměleckým ředitelem mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící.

Markéta Pastorová

Vedoucí oddělení pro jazykovědné, společenskovědní a umělecké vzdělávání NPIČR

PaedDr. Markéta Pastorová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. V letech 1987 až 1996 pracovala v institucích pro další vzdělávání pedagogů. Od roku 1996 působila jako odborný pracovník a posléze jako vedoucí oddělení koncepce všeobecného vzdělávání ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze (od 1. 1. 2012 Národní ústav pro vzdělávání, od 1. 1. 2020 součást Národního pedagogického institutu ČR). Dlouhodobě se zabývá problematikou uměleckých oborů v systému vzdělávání a tvorbou kurikulárních dokumentů. a rovněž se zabývá kurikulem pro základní umělecké školy ‒ garantovala udržitelnost projektu Pilot ZUŠ. Od roku 2005 externě vyučuje didaktiku v rámci Pedagogického modulu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je členkou odborných rad a komisí.

Pavel Sochor

Vysokoškolský pedagog, lektor a pracovník ve výzkumu

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., vystudoval Pedagogickou fakultu MU v Brně v oboru výtvarná výchova a speciální pedagogika. Dlouhodobě působí jako lektor artefiletiky a speciální výtvarné výchovy i jako speciální pedagog v Domově Kamélie pro osoby se zdravotním postižením v Křižanově. Současně působí jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník na Masarykově univerzitě. Vyučuje předmět Umění jako prostor pro inkluzi. Je členem české sekce INSEA a mezinárodní organizace Association Outsider Art. V letech 20142015 byl též garantem výtvarné dílny arteterapie v rámci projektu Slezské diakonie v Brně. V současnosti je kurátorem a garantem Open Art Studia na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU.

speakeři

Naši speakeři vám postupně představí celý projekt tak, jak na něm pracovali a viděli jednotlivé aktivity v praxi. Záměrem je představit projekt tak, aby si účastníci mohli odnést výstupy, materiály a poznatky, které lze využít v praxi.
V hlavní části konference od 13 hodin vystoupí ve 2. bloku Petr Kadlec s prezentací aktivit Čhavorenge a České filharmonie, Jan Pfeiffer představí spolupráci učitelů a umělců.
Ve 3. bloku se představí Jiří Stárek, Lucie Valentová a Alexandros Charalambidis, kteří budou hovořit o studentských hospitacích, spolupráci s konzervatořemi a práci s ŠVP.
4. blok ‒ akademický ‒ se bude věnovat metodickým materiálům a akčnímu výzkumu, který představí Martina Komzáková a další pedagogové univerzit a vysokých škol.
5. blok bude patřit technologiím ‒ Rudolf Adler představí Kurzy audiovizuální a filmové výchovy, Jiří Taufer s Robertem Mimrou představí e-learningové kurzy a využití technologií v osobních portfoliích pedagogů.
Panelovou diskusi na téma inkluze (6. blok) povedou Jiří Stárek, Martina Komzáková a Robert Mimra.Během rautu bude možnost prohlédnout si plakáty a publikace projektu a s využitím iPadů shlédnout fotky a videa z aktivit projektu.

Životopis
Životopis
Jiří Stárek
ZUŠ Praha 10-Hostivař
Životopis
Životopis
Jan Pfeiffer
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Životopis
Životopis
Martina Komzáková
Západočeská univerzita v Plzni
Životopis
Životopis
Robert Mimra
Portedo o.p.s.
Životopis
Životopis
Petr Kadlec
Česká filharmonie
Životopis
Životopis
Rudolf Adler
FAMU Praha
Životopis
Životopis
Alexandros Charalambidis
Pražská konzervatoř a ZŠ Meteorologická
Životopis
Životopis
Jiří Taufer
ZUŠ Rýmařov
Životopis
Životopis
Lucie Valentová
ZUŠ Praha 10-Hostivař
Životopis
Životopis
Martina Kupilíková
Centrum robotiky Plzeň
Životopis
Životopis
Pavel Černý
AMU Praha a JAMU Brno
Životopis
Životopis
Markéta Pastorová
Národní pedagogický ústav ČR
Životopis
Životopis
Pavel Sochor
Pedagogická fakulta MU v Brně

Program
(aktualizovaný)

Blok 1
"setkání vedoucích pracovníků projektu"
(interní blok)
10:00
Začátek konference pro vedoucí pracovníky projektu
10:00 - 11:30
Jednání vedoucích pracovníků projektu
Blok 2
"Umělecké vzdělávání jako cesta rozvoje společnosti"
12:30
Registrace
13:00 - 13:20
Úvod
13:20 -13:45
Romský pěvecký sbor Čhavorenge a cesta inkluze
13:45 - 14:00
Spolupráce učitelů a umělců
Blok 3
"pilotní aktivity a spolupráce uměleckých škol"
14:00 - 14:35
Studentské hospitace, semináře pro žáky konzervatoří a práce s ŠVP
14:35 -14:50
Pilotní aktivity projektu
14:50 - 15:00
Ukázka workshopu improvizace
Blok 4
"akademický blok"
15:00 - 15:20
Akční výzkum
15:20 - 15:45
Představení metodických a didaktických materiálů
15:45 - 16:05
Přestávka
Blok 5
"technologie ve vzdělávání"
16:05 - 16:30
Kurzy audiovizuální a filmové výchovy
16: 30 - 17:00
Technologie v uměleckém vzdělávání
17:00 - 17:15
Ukázka e-learningového kurzu
Blok 6
"kulatý stůl na téma inkluze"
17:15 - 18:00
Kulatý stůl na téma inkluze
18:00
Raut a networking
Blok 1
"setkání vedoucích pracovníků projektu"
(interní blok)
10:00
Začátek konference pro vedoucí pracovníky projektu
10:00 - 11:30
Jednání vedoucích pracovníků projektu
Blok 2
"Umělecké vzdělávání jako cesta rozvoje společnosti"
12:30
Registrace
13:00 - 13:20
Úvod
13:20 -13:45
Romský pěvecký sbor Čhavorenge a cesta inkluze
13:45 - 14:00
Spolupráce učitelů a umělců
Blok 3
"pilotní aktivity a spolupráce uměleckých škol"
14:00 - 14:35
Studentské hospitace a semináře pro žáky konzervatoří a práce se ŠVP
14:35 -14:50
Pilotní aktivity projektu
14:50 -15:00
Ukázka workshopu improvizace
Blok 4
"akademický blok"
15:00 - 15:20
Akční výzkum
15:20 - 15:45
Představení metodických a didaktických materiálů
15:45 - 16:05
Přestávka
Blok 5
"technologie ve vzdělávání"
16:05 - 16:30
Kurzy audiovizuální a filmové výchovy
16: 30 - 17:00
Technologie v uměleckém vzdělávání
17:00 - 17:15
Ukázka e-learningového kurzu
Blok 6
"kulatý stůl na téma inkluze"
17:15 - 18:00
Kulatý stůl na téma inkluze
18:00
Raut a networking
Registrujte se na konferenci zde!
V tuto chvíli již není možné se na konferenci registrovat. Děkujeme za pochopení.

* Označená pole jsou povinná

Děkujeme za odeslání registrace. Dovolujeme si Vás upozornit, že on-line registrace neznamená automaticky potvrzení účasti. V nejbližší době Vás budeme kontaktovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.