Publikace zdarma ke stažení

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Jedineční jsme všichni

200+

vzdělávacích aktivit pro učitele

12

koncertů

84

akcí pro žáky

20

publikací a brožur
Portedo o.p.s.

Posláním společnosti je přispívat ke zlepšování a rozvoji uměleckého vzdělávání v ČR. Nabízíme poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů ZUŠ, SŠ a konzervatoří. Vytvořili jsme web Kreativnibudoucnost.cz a aplikaci Sorbina pro správu projektů ZUŠ z tzv. šablon. Spolupracujeme na individuálních projektech a připravujeme též umělecké projekty.

Základem je síla a potenciál, které jsou vlastní umění jako takovému. Umění totiž může a dokonce má hrát ve vzdělávacím procesu velmi mnohotvarou roli a navíc nám poskytuje specifické nástroje, které v edukačním procesu můžeme využívat. Rozvoj tohoto potenciálu podporujeme uměleckými projekty, realizací vzdělávacích aktivit pro učitele a spoluprací na řízení projektů z tzv. šablon.

Hlavní cílovou skupinou našich aktivit jsou učitelé uměleckých škol, kteří pracují s žáky a jsou klíčem ke kvalitnímu a úspěšnému uměleckému vzdělávání. Od roku 2014 nabízíme učitelům kurzy, webináře, školení a konference, které se věnují jednotlivým uměleckým oborům, inkluzi, využití technologií ve výuce, osobnostnímu rozvoji učitelů a dalším tématům. Druhá linka naší činnosti je spolupráce na projektech škol například z Šablon II OP VVV, Šablon v OP JAK či v letech 2017 až 2020 management velkého projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

Specifickou oblastí naší činnosti jsou samostatné umělecké projekty. Od roku 2019 jsme připravovali kočovnou operu Psí srdce, která však byla vzhledem k pandemii Covid-19 odložena (zatím čekáme na odvážného strategického partnera). V říjnu 2024 představíme nový projekt Preparovaný klavír. Na tyto projekty volně navazují i naše metodické aktivity ‒ především v oblasti výuky skladby a improvizace. První publikace jsme spolutvořili v letech 2019 a 2020. Do konce roku 2024 představíme koncept výukové metody Čtyři světy.

O co nám jde?

Realizací našich aktivit chceme podpořit umělecké vzdělávání a učitelům nabídnout alternativní metody výuky.

Hlavní cíle naší činnosti
Vzdělávání pedagogů uměleckých škol
Podpora projektů škol
Příprava uměleckých projektů
Tvorba metodických materiálů
Inspirace k aktivitách pro žáky
Posílení inkluze v uměleckém vzdělávání
Podpora spolupráce učitelů a umělců
Sdílení zkušeností
Posílení kontaktů mezi školami
Propagace netradičních aktivit škol
Výstupy naší činnosti

Čeho jsme dosáhli?

akce pro žáky

Spolupořádali jsme více než 80 akcí pro žáky

vzdělávací aktivity

Zorganizovali jsme přes 200 akcí pro učitele

konference

Uspořádali jsme velkou konferenci pro 180 lidí

koncerty

Spolupořádali jsme 12 koncertů

UMĚLECKÉ PROJEKTY

Připravujeme dva větší umělecké projekty

publikace

Připravili jsme 20 publikací volně ke stažení

kontakt
Napište nám
Děkujeme! Vaši zprávu jsme obdrželi a odpovíme v nejbližší době.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Prosím zkuste to ještě jednou.

Countdown Cloneable

Clone this component & the script to implement your own count-down.
Use the ID tags in settings to manage the days, hours, minutes, seconds.
Original pen by @Matt Smith

0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS