Publikace zdarma ke stažení
projekt

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Jedineční jsme všichni

145

vzdělávacích aktivit pro učitele

12

koncertů

84

akcí pro žáky

20

publikací a brožur
O projektu

Projekt se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základem je síla a potenciál, které jsou vlastní umění jako takovému. Umění totiž může a dokonce má hrát ve vzdělávacím procesu velmi mnohotvarou roli a navíc nám poskytuje specifické nástroje, které v edukačním procesu můžeme využívat. Tento potenciál chceme uplatňovat a rozvíjet v práci uměleckých škol na všech třech stupních, především ale v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Jednotlivé aktivity projektu jsou samozřejmě zaměřeny na ty, kteří s těmito žáky pracují: na vyučující uměleckých předmětů. Základním cílem projektu je tedy zavedení komplexního přístupu při začleňování dětí a žáků se SVP do uměleckého vzdělávání. Tuto problematiku nechceme řešit izolovaně, ale s využitím stávajícího propracovaného systému uměleckého vzdělávání v ČR. Proto se snažíme o propojení škol a vyučujících, a to napříč všemi jednotlivými stupni, abychom maximálně podpořili možnosti komunikace a výměny poznatků a dovedností.

Na základě řady konkrétních příkladů z praxe chceme vytvořit funkční metodické materiály, které by v budoucnu pomáhaly vzdělávání žáků se SVP. Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na posílení spolupráce různých typů a stupňů škol, dále pilotní aktivity pro žáky, vzdělávací aktivity pro učitele a specifické aktivity zaměřené na využívání nejrůznějších technologií (např. e-learningové kurzy, semináře pro výuku uměleckých předmětů s využitím moderních technologií apod.). V rámci projektu neopomíjíme ani nutnou podporu vedení škol při tvorbě a aktualizaci SVP.

cíle projektu

O co nám jde? Realizací projektu chceme využít a především rozvinout možnosti uměleckého vzdělávání.

hlavní cíle projektu
Podpora inkluze
Posílení spolupráce 3 stupňů uměleckého
vzdělávání
Podpora školních souborů
Sdílení zkušeností
Vzdělávání učitelů
Akční výzkum
Tvorba metodických a didaktických
materiálů
Podpora spolupráce učitelů a umělců
Spolupráce na tvorbě ŠVP
Vzdělávání žáků
výstupy z projektu

Čeho jsme v rámci projektu dosáhli?

akce pro žáky

Uspořádali jsme více než 80 akcí pro žáky

vzdělávací aktivity

Zorganizovali jsme přes 140 akcí pro učitele

konference

Uspořádali jsme velkou konferenci o projektu pro 200 lidí

koncerty

Uspořádali jsme 12 koncertů pro veřejnost

práce s ŠVP

Spolupracujeme se ZUŠ a konzervatořemi na úpravách ŠVP

publikace

Připravili jsme 20 publikací volně ke stažení

kontakt
Napište nám
Děkujeme! Vaši zprávu jsme obdrželi a odpovíme v nejbližší době.
Vaši zprávu se nepodařilo odeslat. Prosím zkuste to ještě jednou.

Countdown Cloneable

Clone this component & the script to implement your own count-down.
Use the ID tags in settings to manage the days, hours, minutes, seconds.
Original pen by @Matt Smith

0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS