Odlívání drobných objektů z včelího vosku

10. 6. 2023 Olomouc

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz odlívání drobných objektů z včelího vosku se uskuteční v sobotu 10. června 2023 v ZUŠ M. Stibora, Pionýrská 4, Olomouc. Cena 8hod. kurzu je 2 300 až 2 900Kč/osoba (v závislosti na počtu účastníků).

Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií inspiraci pro vlastní výuku ve výtvarném oboru a výtvarné výchově. Lektor bude pracovat s metodou odlívání drobných předmětů (tzv. vytavitelný model) z včelího vosku. Lektor účastníkům také poskytne výklad k využití této metody ve školním prostředí. Kurz vychází ze zkušeností lektora získaných v rámci jeho umělecké a pedagogické činnosti.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků. V prvním bloku lektor formou přednášky účastníkům vysvětlí princip metody odlívání objektů z včelího vosku a popíše kontext a historii této metody. Lektor také podrobně vysvětlí využití metody ve výuce na ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziích. Druhý blok bude formou workshopu. Účastníci si vytvoří vlastní model z včelího vosku. Poté model osadí nálitkovým kuželem a odvzdušňovacími kanálky a zaformují modelářskou sádrou. Následně v elektrické troubě vytaví vosk z vysušené sádrové formy. Ve třetím bloku lektor naváže na úvodní přednášku a doplní informace k metodě odlívání objektů z včelího vosku. Čtvrtý blok bude opět formou workshopu. Účastníci si připraví vysušené sádrové formy a na zkoušku budou odlévat do připravené formy (využijí různé slitiny, cín apod.). Poté rozbijí formu, odstraní zbytky sádry, odřežou nálitkový kužel a odvzdušňovací kanálky. Vytvořené modely zabrousí a finálně zpracují. Na závěr bude prezentace prací účastníků, ke kterým lektor poskytne zpětnou vazbu.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu a informaci o ceně kurzu vám pošleme emailem.

Lektor: František Žáček

MgA. et Mgr. František Žáček v letech 1990 až 1994 vystudoval gymnázium v Moravské Třebové, v letech 1994 až 2000 absolvoval Ped. fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Katedra Výtvarné výchovy) a v letech 2009 až 2012 vystudoval Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér Socha 1). Pedagogicky působí ve Výtvarném oboru ZUŠ Velké Opatovice. František Žáček je umělecky aktivní jako grafik a sochař (např. vytvoření bronzové busty Jana Maxmiliána Řeháka v Budišově nad Budišovkou, sochařská instalace na zámku v Moravské Třebové ad.). Roku 2015 spolupracoval se společností Orchis film, podílel se na výtvarné podobě dokumentárního seriálu Krajinou domova

Text Link

Registrace

Odlívání drobných objektů z včelího vosku

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou