Kurz Práce se ŠVP na ZUŠ

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé a ředitelé ZUŠ
Rozsah: 
4/8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐6226/2022-2-351

Platnost akreditace: do roku 2025

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Cílem kurzu je poskytnout specializovanou podporu při aktualizaci ŠVP na konkrétní škole, včetně poskytnutí zpětné vazby pro kapitoly„Zaměření školy a její vize“, „Výchovné a vzdělávací strategie“, „Hodnocení žáků“ apod., v souvislosti s kritérii nastavenými ČŠI v dokumentu „Kvalitní škola“. Účastníci kurzu získají odborný a komplexní vhled do problematiky práce se ŠVP a to v širším kontextu cílů kurikulární reformy.

Obsah kurzu bude rozdělen do 8 bloků (v 8hod. variantě), které na sebe obsahově navazují:

1. Seznámení s výsledky dotazníkového šetření (před kurzem)

2. Seznámení s principy dvoustupňového vzdělávacího kurikula

3. Společný komentář vybraných kapitol ŠVP

4. Prezentace kritérií ČŠI – Kvalitní škola

5. Ukázka a nácvik formulování školních výstupů, nastavování výchovných a vzdělávacích strategií a dalších společných kapitol

6. Společná úprava textů jednotlivých kapitol Studijních zaměření

7. Doporučení k managementu aktualizace ŠVP

8. Závěrečný diskuzní blok – reflexe a doporučení

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektor: Jiří Stárek

Jiří Stárek vystudoval Pražskou konzervatoř, Ped. fakultu UK v Praze, obor školský management. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studoval obor kresba a malba. V roce 1996 se stal zástupcem ředitele na ZUŠ Hostivař v Praze, kde od roku 2001 působí jako ředitel. V roce 2004 nastoupil jako asistent místopředsedy Senátu Parlamentu ČR. V následujícím roce se stal hlavním manažerem projektu IPN Pilot ZUŠ, kterým byla připravena kurikulární reforma v základním uměleckém vzdělávání. Publikoval v časopisech Hudební rozhledy, Talent, Učitelské noviny a dalších. Ilustroval odborné knihy, učebnici přírodopisu od 4. do 9. třídy ZŠ, Zdravovědu pro odborná učiliště, publikaci Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy. Deset let zastával funkci předsedy Asociace ZUŠ ČR v hlavním městě Praze. Věnuje se přednáškové činnosti se specializací na školský management a vedení lidí.

Text Link

Registrace

Kurz Práce se ŠVP na ZUŠ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou