Možnosti tisku z plochy ‒ ofsetová fólie

13. 5. 2023 Praha

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií
Rozsah: 
6/8/16 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz se uskutečnil 21. a 22. ledna 2023 v Českém Krumlově. Druhý kurz pořádáme v sobotu 13. května 2023 v litografické dílně Viktora Svobody, Dittrichova 13, Praha 2. Akreditovaná část kurzu bude v rozsahu 6 vyuč. hodin (viz popis kurzu níže) + 2hod. neakreditovaný workshop, který rozšíří praktickou část kurzu. Cena kurzu je 2 500 až 3 000 Kč/osoba (v závislosti na počtu účastníků). Kurz je nyní již naplněn, ale je možné přihlásit se jako náhradník.

Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií inspiraci pro vlastní výuku ve výtvarném oboru. Lektorka se zaměří na možnosti tisku s využitím techniky litografie. Účastníci si vyzkouší tisk na hlubotiskovém nebo litografickém lisu. Lektorka v úvodní přednášce také představí kontext tiskových technik a jejich využití ve výuce. Kurz vychází ze zkušeností lektorky získaných v rámci její umělecké a pedagogické činnosti. Lektorka využije své zkušenosti s vedením dalších kurzů v posledních letech.

Kurz je rozdělen do tří bloků. V prvním bloku budou učitelé seznámeni formou přednášky s historií i soudobým kontextem ofsetového tisku (včetně techniky přidávání a ubírání kresby a soutisk několika matric) a s možnosti jeho využití ve výuce na ZUŠ a ve výtvarné výchově na ZŠ, SŠ a gymnáziích.

Druhý blok bude workshop: Průmyslová technika tisku z plochy ofset vychází z principu absorpce vody a mastnoty původně objevené v tisku z dostupného materiálu 18. a 19. stol., tj. litografického kamene. Ofsetový materiál lze využít pro tisk umělecké grafiky. Kurzisté si připraví kresbu způsobem chemického krytování a vymývání fotocitlivé vrstvy ofsetové fólie. Takto připravenou matrici poté vytisknou nebo budou pokračovat v kresbě lihovými fixy. Během kurzu mohou účastníci vytvořit několik matric v několika barevných provedeních, které použijí k tisku litografií.

Ve třetím bloku účastníci představí své práce a lektorka jim poskytne zpětnou vazbu. Součástí tohoto bloku bude diskuse.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu vám pošleme emailem.

Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková

MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA, Ph.D. v letech 2007 až 2013 studovala magisterský program Výtvarná umění – oboru Kresba a grafika, ateliér Grafiky I prof. J. Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze. Dále vystudovala pedagogický modul Ped. fakulty Univerzity Karlovy v Praze a poté pokračovala v dalším magisterském programu na Královské akademii v Antverpách (Belgie) v ateliéru litografie Ingrid Ledent (2013–2014). V roce 2021 dokončila doktorský projekt Mapa české současné kresby doprovázený online platformou ceskakresba.cz na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Lenka Kahuda Klokočková založila spolek Institut kresby a grafiky, pod nímž spravuje litografickou dílnu LITHO LITO, online platformu Česká kresba a nakladatelství Uroboros. Zabývá se kresbou, malbou, grafikou, fotografií a performancí. Vystavuje v Čechách a v zahraničí. Realizované workshopy litografie: Pro učitele VO ZUŠ, Výtvarný ateliér OBJEV, České Budějovice (2021), Festival LITR Olomouc, Ped. fakulta Univerzity Palackého (2021), Akademie výtvarných umění v Praze (2019), Knihovna Akademie věd ČR, Praha (2019), SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou (2018 a 2019), Národní muzeum – Národní památník na Vítkově, Praha (2018), Národní technické muzeum (2017) ad.

Text Link

Registrace

Možnosti tisku z plochy ‒ ofsetová fólie

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou