Kurz Hodnocení žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
4 nebo 8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐788/2020-2-136

Platnost akreditace: do roku 2023

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Kurz se zabývá jednou z aktuálních otázek pedagogiky. Otevírá diskusi nad tím, jakým způsobem hodnotit žáky (a zda vůbec) v duchu respektujícího pojetí dětské osobnosti. Seminář se rovněž zabývá konkrétními metodami hodnocení, které ve výuce běžně používáme a zamýšlí se nad jejich vlivem na žáka a na jeho další osobní a kulturní růst. Dílčí cíle kurzu:

·       Podpořit v účastnících zájem o téma hodnocení žáků, rozvinout diskusi nad současnou podobou hodnocení na ZUŠ a jejími specifiky.

·       Poukázat na inovativní a alternativní přístupy k hodnocení žáků zejména na  českých základních školách i v zahraničí.

·       Pomoci účastníkům porozumět tématu hodnocení v kontextu reformy v ZUŠ, včetně související terminologie. Seznámení s odbornými publikacemi.

·       Motivovat účastníky ke tvorbě vlastních hodnotících, reflektivních nebo sebehodnotících materiálů pro žáky ZUŠ.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektorka: Anna Marie Pivodová

Anna Marie Pivodová je rodačkou z Karlových Varů. Studovala Pražskou konzervatoř, kde absolvovala obor hra na klavír ve třídě prof. Evy Boguniové. Pokračovala studiem na Pedagogické fakultě, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace: dramatická výchova. Pět let působila jako učitelka na ZUŠ Štefánikova, kde vyučovala hru na klavír, hudební nauku, přípravnou hudební výchovu, improvizaci a hudebně-interpretační semináře. Poté působila jako třídní učitelka na prvním stupni ZŠ Průhonice. V současné době vyučuje hru na klavír a hudební dílny v ZUŠ Praha 10-Hostivař.

Text Link

Registrace

Kurz Hodnocení žáků (a učitelů) ve výuce na ZUŠ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou