Kurz Charanga

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a konz.
Rozsah: 
8 hodin

Kurz je možné objednat pro učitele jedné školy (příp. více škol v regionu), a to ve formátu on-line nebo prezenčně. Cena kurzu je 12 000 Kč + náklady za technické zajištění on-line verze, u prezenční varianty cestovní náklady z Police nad Metují a případně ubytování lektora/lektorů den před kurzem.

Tento kurz nabízí lektoři pod vlastním IČO 66304245. S uvedením tohoto IČO budou vystavena také potvrzení o účasti.

Cílem kurzu je seznámit učitele se vzdělávací digitální platformou Charanga, která je určena pro distanční vzdělávání (sdílení digitálních materiálů, úkolů a testů s žáky prostřednictvím modulu Dětský svět, možnosti online komunikace prostřednictvím vlastního implementovaného řešení Charanga). Kurz je rozdělen do čtyř bloků. V 1. bloku lektor seznámí účastníky s historií vývoje vzdělávací platformy a s výsledkem mezinárodní spolupráce ve vztahu k ČR; pak provede zevrubné seznámení s jednotlivými oblastmi platformy. 2. blok bude věnován ukázkám praktického využití ve výuce na příkladech z výuky hudební výchovy na ZŠ (jako obecné principy vhodné i pro výuku na ZUŠ, SŠ a konzervatořích). Ve 3. bloku bude pokračovat lektor seznámením s novými funkcemi platformy a předvede výsledek spolupráce mezi žáky a Kodaňskou filharmonií na společném koncertu v dánském Tivoli. 4. blok bude zaměřen na vytváření vzdělávacích obsahů v platformě Charanga, organizaci třídy, sdílení materiálů a dalším funkcím Charangy.

Lektoři: Lubor Bořek st., Lubor Bořek ml., Kateřina Korcová

Lubor Bořek st. je od roku 1990 ředitelem Základní umělecké školy v Polici nad Metují. Dlouholetý člen Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje a člen kolegia předsedy Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. Člen Odborné skupiny pro základní umělecké vzdělávání při NÚV Praha (nyní NPI ČR). Vyučuje studijní zaměření "Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba" a je propagátorem smysluplného a účelného využívání digitálních technologií ve výuce na uměleckých školách. Spolupracuje s britskou softwarovou firmou Charanga na vývoji české verze komplexního programu pro využití při výuce hudby na ZUŠ a ZŠ.

 

Lubor Bořek ml. je absolventem vysokoškolského studia v oboru Učitelství anglického jazyka. Pracuje jako tlumočník a překladatel z anglického jazyka (mj. v mezinárodním projektu MECLA, který je zaměřen na hudební vzdělávání). Vyučuje na základní umělecké škole hru na akustickou i elektrickou kytaru. L. Bořek je také hudební skladatel, producent a ředitel společnosti Charanga Česko s.r.o.

 

Kateřina Korcová je absolventkou pedagogiky volného času (VOŠ) a učitelství pro 1. st. ZŠ, specializace pro hudební výchovu (VŠ). Vyučuje na ZŠ Náchod Babí a je lektorkou platformy Charanga. Spolupracovala na mezinárodním projektu MECLA (oblast hudební výchovy).

Text Link

Registrace

Kurz Charanga

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou