Workshop Etnická hudba v hudebním vzdělávání

10. května 2019 od 10:30 hod., Plzeň

Rozsah: 

Workshop proběhne v pátek 10. 5. 2019 v délce 6-8 vyučovacích hodin na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Aktivní hrou na nástroje, zpěvem, pohybem a poslechem účastníci zakusí principy hudby subsaharské Afriky a indické klasické hudby. Zpěv japonské písně vytvoří zvukový efekt jeskyně. Účastníci si osvojí aktivizační metody k poslechu etnické i evropské hudby a techniku hry na některé etnické nástroje (např. kastaněty nebo djembe). Kurz se částečně přizpůsobí požadavkům účastníků. Workshop je určen učitelům ZUŠ, HV na  ZŠ a gymnáziích, ale také zájemcům bez hudebních zkušeností. Na předchozí dva konferenční workshopy V duchu subsaharské Afriky a V duchu indické klasické hudby navazuje jen volně, předchozí účast na těchto dvou zmíněných workshopech není podstatná.

Workshop je pro učitele zdarma.

Lektor: Štěpánka Lišková

Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto získala kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a základy pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce s dětmi se SVP jako lektor muzikoterapie. Přednáší na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni, kde též vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Paralelně učí HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, kde vede kroužek tanců a pěvecký sbor a spolupracuje se školním divadlem. Má bohatou publikační činnost v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Je dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Jejím velkým koníčkem je v současné době hra západoafrických rytmů a tanec. Po deset let si opakovaně osvojuje základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.

Text Link

Registrace

Workshop Etnická hudba v hudebním vzdělávání

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou