Seminář k metodě CLIL

ve vaší škole dle individuální domluvy

pro učitele ZUŠ
Rozsah: 
4 nebo 6 hodin

Účastníci semináře se na příkladu konkrétního uměleckého předmětu „hra na  klavír“ seznámí s možnostmi postupného spojování uměleckého předmětu s komunikací v cizím jazyce a s odpovídající cizojazyčnou slovní zásobou. Tu pod vedením vyučujícího budou procvičovat u klavíru. Střídat se budou části teoretické s praktickými. Těžiště celého semináře bude spočívat v cizojazyčné (vícejazyčné) komunikační praxi u nástroje. Seminář se dotkne i tématu žáků se SVP v rámci CLIL. Pro cizojazyčnou komunikaci v průběhu semináře základem bude angličtina a němčina, případně další cizí jazyk/y dle možností/požadavků účastníků semináře. U absolventa semináře CLIL se předpokládá jeho cílené celoživotní vzdělávání v cizích jazycích: zejména četba cizojazyčné literatury a podle konkrétních možností též praktikování výuky inovovaného uměleckého předmětu jako CLIL v cizím jazyce či cizích jazycích.

Lektor: Zdeněk Vašíček

Zdeněk Vašíček, Ph.D. absolvoval obory hra na varhany a hudební teorie na HF AMU v Praze (1988), doktorské studium hudební vědy na FF MU v Brně (2001) a doktorské studium hudební teorie a pedagogiky na PF OU v Ostravě (2008). Dále absolvoval rozšiřující studium německého jazyka a literatury na FF MU v Brně (1995). Vyučuje 28 let hru na klavír, z toho 26 let na základních uměleckých školách. Od roku 1993 s přestávkami též v podobě CLIL (s angličtinou a němčinou, výjimečně francouzštinou, italštinou, španělštinou a ruštinou), odučil tisíce hodin CLIL. Aktivně se účastnil mezinárodních konferencí (např. Vídeň 1995, Luzern 2001, Budapešť 2002, Graz 2005, Praha 2010, Bolzano 2013) a publikoval. Lektor CLIL v Metodickém centru HF JAMU v Brně (2004-2007) a NIDV Praha, autor skripta CLIL (vyd. JAMU, 2008). Ocenění LABEL – Evropský učitel jazyků roku 2010 (za CLIL). Více viz www.rvp.cz a www.zustisnov.cz (záložka „Projekty“).

Text Link

Registrace

Seminář k metodě CLIL

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou