Veřejnosprávní a právní minimum pro učitele

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří
Rozsah: 
8 hodin

Kurz je možné objednat pro učitele jedné školy (příp. více škol v regionu), a to ve formátu on-line nebo prezenčně. Cena kurzu je 16 000 Kč + náklady za technické zajištění on-line verze, u prezenční varianty cestovní náklady z Prahy a případně ubytování lektora den před kurzem. Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Cílem kurzu je seznámit učitele se základy právního systému a principy právního myšlení. Kurz je strukturován do čtyř částí. V 1. bloku lektor představí všeobecný přehled právní oblasti, ve 2. bloku popíše strukturu veřejné správy z pohledu vzdělávacího systému obecné úkony a povinnosti dané právními předpisy veřejnoprávní oblasti ČR. Obsahem 3. bloku jsou předpisy a normy upravující oblast školství, vzdělávání a práce s mládeží. 4. blok se vrací zpět k všeobecnému pohledu prvního bloku - lektor představí konkrétní legislativu, která se týká veřejnosprávní oblasti a související školské praxe na příkladech a také poukáže na konkrétní situace a úskalí, která mohou nastat v právní a veřejnosprávní praxi v rámci školské oblasti.

Lektor: Michal Filek

Ing. Bc. Michal Filek působí jako učitel, pedagog a coach ‒ ZUŠ Libčice (ředitel školy) a ZUŠ Ch. Masarykové (zást. ředitele), Warwick GmbH (Vice President a coach), vedení projektů v oblastech kultura, vzdělávání a hudební nástroje. M. Filek má zkušenost s vedením umělecké agentury. Založil, vedl nebo vede následující projekty: Media Market Agency, Warwick s.r.o. Česká republika, Woodklang, Rytmus a Jazz. V současné době se věnuje vedle působení v ZUŠ lektorské činnosti a nabízí služby pro veřejnosprávní organizace.

Text Link

Registrace

Veřejnosprávní a právní minimum pro učitele

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou