Workshop Naplňování inkluzivních hodnot ve výtvarném oboru

26. dubna 2019 od 9 hod., Brno

Učitelé VO na ZUŠ a VV na ZŠ
Rozsah: 

Workshop se koná na ZŠ Brno, Husova 17 od 9 do cca 12:45 hodin. Je zaměřen na problematiku naplňování inkluzivních hodnot v reálné výuce ve výtvarném oboru. Workshop bude interaktivní, aby bylo možné využít jak teoretické poznatky a zkušenosti i ze zahraničí, tak zkušenosti pedagogů z praxe. Jakým způsobem lze inkluzivní hodnoty„překládat“ do praxe a potřeb výtvarného oboru a požadavků reálné pedagogické situace. Jak nastavovat obsah výuky a metodiku, aby se jednalo o „živé“ a nepouze formální inkluzivní vzdělávání.

Workshop povede lektor Pavel Sochor s Ludmilou Fidlerovou.

Lektor: Pavel Sochor

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., vystudoval Pedagogickou fakultu MU v Brně v oboru výtvarná výchova a speciální pedagogika. Dlouhodobě působí jako lektor artefiletiky a speciální výtvarné výchovy i jako speciální pedagog v Domově Kamélie pro osoby se zdravotním postižením v Křižanově. Současně působí jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník na Masarykově univerzitě. Vyučuje předmět Umění jako prostor pro inkluzi. Je členem české sekce INSEA a mezinárodní organizace Association Outsider Art. V letech20142015byl též garantem výtvarné dílny arteterapie v rámci projektu Slezské diakonie v Brně. V současnosti je kurátorem a garantem Open Art Studia na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě MU (více informací zde).

Text Link

Registrace

Workshop Naplňování inkluzivních hodnot ve výtvarném oboru

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou