Aspekty vyučovacího procesu v oboru Skladba

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Kurz je inspirován Seminářem improvizace, který byl poprvé organizován v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Kurz je zaměřen převážně teoreticky, jeho smyslem je poskytnout účastníkům náhledy, možnosti a zkušenosti v oblasti pedagogiky a didaktiky skladby s přesahem do oblasti hudební improvizace.

První blok je úvodní přednáška, ve které lektorka představí svůj náhled na didaktiku skladby v jejích různých oblastech a aspektech. Zvláštní pozornost bude věnována oblasti komunikace se žákem a péče o rozvoj jeho tvůrčích schopností. Ve druhém bloku lektorka seznámí účastníky s didaktickými materiály, publikovanými na webu Kreativnibudoucnost.cz, dalšími didaktickými materiály lektorky a vybranými tituly z další literatury k oboru, vážící se především k samotné výuce skladby a improvizace. Ve třetím bloku bude společné praktické cvičení, týkající se práce s formou na základě intuitivní montážní metody (účastníci si mohou přinést i předem připravený materiál v podobě krátkých hudebních myšlenek a fragmentů, zkomponovaných nebo improvizovaných a zapsaných). Účelem je vzájemná interakce mezi účastníky kurzu, vzájemné předávání zkušeností a inspirace. Ve čtvrtém bloku budou účastníkům představeny ukázky práce s žáky z audio a/nebo video záznamu, případně formou modelové výuky žáků nebo účastníků kurzu v roli žáků. Na to naváže diskuse a prostor pro vyjádření a příspěvky účastníků kurzu.

Podrobné informace o kurzu a informaci o ceně kurzu vám pošleme emailem.

Akreditované kurzy je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Lektorka: Irena Franková

MgA. Irena Franková studovala na konzervatoři v Brně obor skladba u Radomíra Ištvana a Vladimíra Wernera, dále na Hudební fakultě JAMU kompozici u Arnošta Parsche a Františka Emmerta; na Akademii staré hudby při Ústavu hudební vědy na FF Masarykovy univerzity pak obor cembalo a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži varhany. Pedagogicky působí nebo působila na ZUŠ Veveří 133, Divadelní fakultě JAMU, SZUŠ Universum, s.r.o. a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno. Věnuje se výuce skladby, improvizace a hry na klavír, příležitostně pak skladatelské a koncertní činnosti na klavír, varhany a cembalo. Irena Franková od roku 1994 do roku 2020 působila jako taneční korepetitorka, převážně v prostředí ZUŠ, a pořádala i pravidelné improvizační večery v kavárně. Je autorkou řady skladeb různých obsazení i elektroakustické tvorby (např. Dans l’Interminable, Trio pro hoboj, klarinet a fagot, Suita pro cembalo, Snění o pravé londýnské mlze, Koncert pro violoncello, smyčcový orchestr a tamtam, Koncert pro bicí nástroje a orchestr a další).

Text Link

Registrace

Aspekty vyučovacího procesu v oboru Skladba

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou