Indická klasická hudba v hudebním vzdělávání

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoří
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐6226/2022-2-351

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

V kurzu se učitelé seznámí s indickou hudbou. Díky tomu si rozšíří paletu nástrojů především pro výuku hudební nauky na ZUŠ a hudební výchovy na ZŠ. Získané dovednosti však mohou pedagogové využít také při výuce v dalších předmětech a v projektové výuce. Dílčí cíle kurzu jsou:

-       Předat účastníkům komplexní teoretické základy týkající se indické hudby a hudby jiných etnických oblastí Asie.

-       Naučit účastníky dobře vnímat odlišnou kompozici indické hudby, naučit je přehrávat její typické rytmické modely.

-       Umožnit účastníkům, aby si vyzkoušeli hru na některé indické nástroje.

-       Naučit účastníky základní taneční figury indické hudby.

-       Diskutovat o využití mimoevropské hudby ve vzdělávacím procesu.

Kurz navazuje na semináře realizované v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti. Akreditované kurzy je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektorka: Štěpánka Lišková

Absolvovala Pedagogickou fakultu ZČU v oboru Hudební výchova a zpěv (VŠ). Mimoto získala kvalifikaci pro práci v oblasti muzikoterapie a základy pohybové terapie. Jako dobrovolník pracovala v oblasti práce s dětmi se SVP jako lektor muzikoterapie. Přes dvacet pět let přednášela na Pedagogické fakultě na Katedře hudební kultury v Plzni, zde dosud vede opakovaně kurzy Muzikoterapie pro pomáhající profese a učitele škol. Paralelně učí HV na ZŠ a Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, kde vede kroužek tanců a pěvecký sbor a spolupracuje se školním divadlem. Od roku 2021 vyučuje též hru na klavír a ostatní nástroje na Střední pedagogické škole v Berouně. Má bohatou publikační činnost v oblasti hudební výchovy. Je členkou autorského kolektivu vznikající učebnice HV. Je dlouholetou lektorkou týdenních mezioborových Tvůrčích dílen. Jejím velkým koníčkem je v současné době hra západoafrických rytmů a tanec. Po deset let si opakovaně osvojuje základy indické klasické hudby prostřednictvím letních workshopů indického chrámového tance (kathak) a ateliéru Rytmů východu.

Text Link

Registrace

Indická klasická hudba v hudebním vzdělávání

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou