Videozáznam školní akce - pokročilý kurz

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐6226/2022-2-351

Platnost akreditace: do roku 2025

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Předkládaný kurz se zaměří na tyto vzdělávací cíle:

·       Seznámit účastníky kurzu s hlubšími teoretickými základy a dovednostmi z oblasti filmové tvorby a videa.

·       Prohloubit kompetence učitelů k využití videa ve školní praxi – pořizování dokumentů vypovídajících o životě školy, záznamů školních akcí, natáčení výukových videí a příprav na samotnou výuku žáků.

·       Seznámit učitele s metodami tvorby žákovských filmů.

·       Vysvětlit obsahy příslušných kurikulárních dokumentů – Filmová/audiovizuální výchova RVP pro ZV – Multimediální tvorba RVP pro ZUV.

Součástí kurzu budou informace o nastavení kamery (formát záznamu, závěrka, vyvážení bílé, clona, gain, šedý filtr, zoom optický a digitální, ostření), o práci se světlem (portrét, zasvícení prostoru scény), o separátním natáčení zvuku (m.o.), o synchronizaci s videem a o použití více kamer. Dále se výklad lektora zaměří na výuku audiovizuální tvorby na ZUŠ, případně ZŠ a SŠ.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a jeho ceně vám můžeme poslat emailem.

Lektor: Vladimír Beran

Vladimír Beran vstoupil do oblasti počítačových technologií a souvisejícího vzdělávání začátkem devadesátých let jako lektor systémů počítačové grafiky a předtiskové přípravy a zároveň jako autor učebnice počítačové typografie "Typografický manuál". Na svoji lektorskou zkušenost navázal jako učitel vzdělávacího oboru "Multimediální výtvarná tvorba" na Základní umělecké škole v Polici nad Metují, kde nyní působí. V současné době je také lektorem DVPP a řešitelem grantů zaměřených na rozvoj kvality vzdělávání. Projekty, které realizoval, například projekt v oblasti metodiky výuky filmové tvorby "Učit se film", výrazně překračují rámec regionálního dosahu. Klade si za cíl přispět nejen k popularizaci využití digitálních technologií a nových médií ve výtvarném oboru, ale i k rozvoji připravenosti učitelů pro tyto formy vzdělávání.

Text Link

Registrace

Videozáznam školní akce - pokročilý kurz

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou