Kurz k tvorbě a zpracování zvukového záznamu aktivit školy

ve vaší škole, dle individuální domluvy

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, gymnázií
Rozsah: 
4 nebo 8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐788/2020-2-136

Platnost akreditace: do roku 2023

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

Kurz je zaměřen na práci se zvukem v prostředí základních uměleckých škol. Lektor, zkušený zvukový mistr, učitelům a dalším pracovníkům škol nabídne základní informace a triky, které školám pomohou zlepšit kvalitu audionahrávek z výuky, koncertů a dalších akcí a především lektor představí možnostmi využití zvukového záznamu při hudební výuce. Dílčí cíle kurzu jsou:

·       Zhodnotit stávající vybavení audiotechnikou v místě pořádání kurzu a návrh doplnění audiosestavy tak, aby bylo dosaženo hlavního cíle kurzu (viz výše).

·       Podat vhodnou a srozumitelnou formou základní teoretická východiska pro tvůrčí práci se zvukem (základy prostorové akustiky, principy digitálního záznamu, propojování elektroakustického řetězce, práce s jednotlivými typy mikrofonů).

·      Praktický nácvik práce s konkrétní elektroakustickou sestavou v místě konání kurzu za účasti hudebníků, jejichž výkony budou zaznamenávány, zpracovány a zpětně reprodukovány, včetně zhodnocení práce účastníků kurzu.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o pěti blocích kurzu a jeho ceně vám můžeme poslat emailem.

Lektor: Aleš Dvořák

PhDr. Aleš Dvořák se v oboru zvukové tvorby pohybuje již více než 30 let. Pracoval v několika nahrávacích studiích i v divadelním provozu, později založil vlastní pracoviště pro střih a mastering vážné hudby, kde dodnes realizuje hudební projekty pro tuzemské i zahraniční hudebních vydavatelství. Je vyhledávaným specialistou na natáčení v reálných akustických prostorech, často se věnuje varhanní hudbě a historickým nástrojům. Realizuje i náročné symfonické projekty, spolupracuje jako zvukový designer na filmových dokumentech s hudební tematikou. Jeho nahrávky získávají ocenění ve světových recenzních časopisech (Diapason, Early Music Review, Fanfare, Das Orchester...). Na svém kontě má četnou spolupráci s Českým rozhlasem i významnými hudebními vydavatelstvími a současně působí jako pedagog zvukové tvorby a zvukový režisér na Hudební fakultě AMU v Praze (oborově zaměřen na umělecko-estetické otázky zvukových nahrávek a na recenzní aktivity v oblasti audiotechniky).

Text Link

Registrace

Kurz k tvorbě a zpracování zvukového záznamu aktivit školy

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou