Harfový seminář

18. 2. 2023 ZUŠ J. Hanuše, Praha 6

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
8 hodin

Tento kurz pořádáme prezenční formou v sobotu 18. února 2023 od 10 do cca 17 hodin v ZUŠ J. Hanuše, U Dělnického cvičiště 1100B/1, Praha 6.

Přihlášky jsou již uzavřeny.

Harfový seminář nabízí pohled na výuku hry na harfu dětí v ZUŠ. Lektorky představí problémy mladých harfistů a harfistek v začátcích studia na konzervatoři a poradí, jak pracovat s psychikou žáků uměleckých škol. Během semináře bude možnost prohlédnout si harfový notový materiál zaměřený na žáky ZUŠ, tedy různé harfové školy, prstová cvičení a etudy pro začátečníky, pokročilé ale i samouky s tím, že bude k dispozici možnost skenovat představené notové materiály. Součástí semináře budou také názorné ukázky výuky s žákem.

 

Cena kurzu bude 600 až 800 Kč (v závislosti na počtu účastníků). Kurz je možný hradit z Šablon I v OP JAK.

Lektorky: Vendulka Vaňková, Lydie Härtelová a Jiřina Marešová

MgA. Vendulka Vaňková studovala na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Libuše Váchalové, v letech 1979 ‒ 1984 pokračovala ve studiu v harfové třídě prof. Karla Patrase na Hudební fakultě AMU. Poté nastoupila do orchestru Státní opery, kde působila do roku 2019 jako sóloharfistka. Hostovala jako členka orchestru např. v Národním divadle, SOČRu, FOKu, Českém národním symfonickém orchestru nebo Symfonickém orchestru Stavanger. Od roku 2005 se věnuje pedagogické činnosti. Z podnětu V. Vaňkové vznikla Harfová sekce ZUŠ ČR, jíž je předsedkyní. V roce 2014 organizovala První harfovou soutěžní přehlídku ZUŠ ČR, v dubnu 2018 První česko-slovenskou harfovou soutěžní přehlídku a v červnu 2021 Druhou harfovou přehlídku. Založila také Mezinárodní harfovou soutěž prof. Karla Patrase (v lednu 2023 se uskuteční 4. ročník soutěže).

 

MgA. Lydie Härtelová se v dětství nejprve věnovala klavíru, od 14 let pak i harfě. Dále studovala hru na harfu na konzervatoři u prof. Libuše Váchalové a na Hudební fakultě AMU u doc. Karla Patrase. Ještě za studií nastoupila do souboru Musica Bohemica, poté pracovala jako sóloharfistka Smetanova divadla (Státní opera) Praha. Nyní působí jako sóloharfistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pro ČRo natočila na sedmdesát sólových a komorních snímků (např. koncerty W. A. Mozarta, J. G. Albrechtsbergera, C. Reineckeho, A. Mosolova, F. Martina, Z. Lukáše, Debussyho Tance a další), natáčela i pro rozhlas v Mnichově či pro hudební vydavatelství Supraphon, Panton, ECM, Ligia digital, MusicVars, Navona Records a NP Records. Je členkou komorních souborů Trio cantabile a Trigonum musicum. Od roku 2012 vyučuje harfu na Pražské konzervatoři. Je zvána do porot harfových soutěží.

 

MgA. Jiřina Marešová, Ph.D. vystudovala na Pražské konzervatoři u prof. Josefa Popelky a na HAMU v Praze u doc. Jaroslava Tůmy. Za uvedení do světa improvizace vděčí prof. Jaroslavu Vodrážkovi. Ve studiu pokračovala na Hochschule für Musik und Theater Hamburg u prof. Wolfganga Zerera, v rámci doktorandského studia na pražské HAMU a na mnoha mistrovských kurzech (Německo, Francie, Rakousko, Polsko) zaměřených na stylovou interpretaci staré hudby a improvizaci. V současnosti působí pedagogicky na HAMU a na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze, podílí se na edukačních programech České filharmonie. J. Marešová koncertovala na významných hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl, Teatrum Kuks, Prague Music Performance, Festival barokních umění Český Krumlov apod.). Spolupracuje s vynikajícími sólisty (Simona Šaturová, Jana Semerádová, Vilém Veverka, Pavel Šporcl ad.), s orchestry (Česká filharmonie, SOČR) a soubory (Collegium Marianum, Musica Florea, Hof-Musici, Praga Camerata, Ensemble Lucis ad.).

Text Link

Registrace

Harfový seminář

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou