Hudební a výtvarné umění v propojení s dalšími předměty a obory

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ, konz. a SVČ
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐7919/2021-5-334

Platnost akreditace: do roku 2024

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s konceptem spolupráce umělců ve výuce, nabídnout učitelům nástroje pro realizaci školních projektů a představit účastníkům příklady dobré praxe již realizovaných školních projektů. Kurz čerpá ze zkušeností, které oba lektoři čerpali v průběhu realizace projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti (2017 až 2020). V prvním bloku budou představeny školní projekty, které byly realizovány v minulosti. V dalším bloku R. Mimra představí hudební prostředky, které lze využít ve výuce (výstupem bude fiktivní školní projekt s využitím hudebních prostředků, který účastníci společně s lektorem připraví). Ve třetím bloku J. Pfeiffer představí výtvarné prostředky, které lze použít ve výuce (výstupem bude druhý fiktivní projekt, tentokrát s využitím výtvarných prostředků). Čtvrtý blok bude shrnutím informací z předchozích bloků kurzu. Dojde ke společné bilanci - jaké principy a konkrétní techniky jsou z proběhlého prezentovaného projektu i tohoto kurzu nosné a dají se aplikovat v pedagogické praxi účastníků.

Tento kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektoři: Jan Pfeiffer a Robert Mimra

Jan Pfeiffer je multimediální umělec, pedagog a kurátor žijící v Praze. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze (ateliéru J. Příhody). Absolvoval mnoho zahraničních stáží a rezidencí např. na Cooper Union v New Yorku. Uskutečnil 27 samostatných výstav a mnoho skupinových v Čechách i zahraničí, např. v USA, Anglii, Francii, Polsku, Maďarsku, Koreji a Číně. Věnuje se rovněž kurátorským projektům a pracuje rovněž jako architekt výstav a filmů (za svou práci byl nominován na cenu českého Lva za film Cesta ven). Intenzivně se věnuje pedagogické činnosti, vyučoval na Americké Univerzitě SIT Study Abroad - School for International Training, kde vedl ateliér nových medií. V současné době vyučuje na PedF UK v Praze - Katedra výtvarné výchovy, kde vede ateliéry kresby a prostorové a akční tvorby.

Robert Mimra vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Po studiích se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků a organizací.

Text Link

Registrace

Hudební a výtvarné umění v propojení s dalšími předměty a obory

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou