Využití nových metod a forem výuky hudební výchovy na ZŠ a SŠ

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZŠ, SŠ a gymnázií
Rozsah: 
4 nebo 8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Kurz vychází z rozsáhlého projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, v rámci kterého byl vytvořen e-kurz pro učitele hudební výchovy a metodické a didaktické materiály se zaměřením na výuku žáků se SVP. Cílem předkládaného kurzu je poskytnout učitelům ZŠ, SŠ a gymnázií nové metody včetně nástrojů pro výuku inkluzivních skupin. Dílčí vzdělávací cíle kurzu jsou:

·       Seznámit učitele s metodami a formami výuky hudební nauky na ZŠ a SŠ, vytvořenými v posledních 20 letech.

·       Předat příklady dobré praxe učitelům hudební výchovy.

·       Podpořit schopnost učitelů sepsat příslušný text k předmětu hudební nauka do školního vzdělávacího programu.

·       Seznámit učitele s technologiemi a softwary, které je možné využít pro výuku hudební výchovy na ZŠ, SŠ a gymnáziích.

·       Předat základní informace o výuce žáků se SVP.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o pěti blocích kurzu a jeho ceně vám pošleme emailem.

Lektor: Robert Mimra

Vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Po studiích se věnoval koncertní činnosti a s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků a organizací.

Text Link

Registrace

Využití nových metod a forem výuky hudební výchovy na ZŠ a SŠ

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou