Kurz Vývoj učitelské profese se zaměřením na aktuální pedagogická témata

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ
Rozsah: 
4 nebo 8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐788/2020-2-136

Platnost akreditace: do roku 2023

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Cílem tohoto semináře je prohloubit znalost účastníků týkající se historie a vývoje učitelské profese. Chceme-li, aby učitelskou profesi společnost vnímala jako prestižní, je důležité, abychom především sami věděli, na jakých základech je postavená, z jakých principů vyrůstá a jaké reformy ji vedly/vedou k její stávající podobě. Dílčí cíle kurzu:

·      Seznámit účastníky s některými mezníky historie pedagogiky.

·      Představit základní alternativní a inovativní vzdělávací programy a podpořit potenciální   zájem účastníků o jejich adaptaci do prostředí ZUŠ.

·      Nabídnout účastníkům méně známé možnosti komunikace mezi rodičem, žákem a učitelem.

·      Informovat účastníky o funkci etického kodexu učitele, vytvořit vhodnou atmosféru pro jeho vznik.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o šesti blocích kurzu a jeho ceně vám můžeme poslat emailem.

Lektorka: Anna Marie Pivodová

Anna Marie Pivodová je rodačkou z Karlových Varů. Studovala Pražskou konzervatoř, kde absolvovala obor hra na klavír ve třídě prof. Evy Boguniové. Pokračovala studiem na Pedagogické fakultě, obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, specializace: dramatická výchova. Pět let působila jako učitelka na ZUŠ Štefánikova, kde vyučovala hru na klavír, hudební nauku, přípravnou hudební výchovu, improvizaci a hudebně-interpretační semináře. Poté působila jako třídní učitelka na prvním stupni ZŠ Průhonice. V současné době vyučuje hru na klavír a hudební dílny v ZUŠ Praha 10-Hostivař.

Text Link

Registrace

Kurz Vývoj učitelské profese se zaměřením na aktuální pedagogická témata

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou