Web KreativniBudoucnost.cz vznikl jako prezentace stejnojmenné konference, která se konala v roce 2018. Tato konference byla součástí rozsáhlého projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, který probíhal v letech 2017‒2020. Projekt realizovalo Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, Západočeská univerzita, Portedo o.p.s. a další partneři projektu.

Tento web provozuje Portedo o.p.s. Původní podoba jednoúčelového webu se postupně rozšířila o nabídku vzdělávání pedagogů, informace ke spolupráci Portedo o.p.s. se školami na projektech z tzv. Šablon a podstránku o novém projektu kočovné opery Psí srdce. Na tyto aktivity se Portedo o.p.s. zaměřuje i v roce 2022.

Společnost Portedo o.p.s. byla založena v roce 2013. Posláním společnosti je podpora uměleckého vzdělávání v České republice. Konkrétně se jedná o poradenství při přípravě a realizaci školních projektů, pomoc při propagaci škol, nabídku kurzů zaměřených na učitele uměleckých škol a učitele uměleckých předmětů na základních a středních školách a poskytování dalších užitečných informací na webových stránkách, formou e-mailových zpravodajů a dalších informačních kanálů.