Workshop Problematika minimálních výstupů z RVP ve výtvarném oboru v reálných výukových situacích

14. června 2019, 9:30 až 13 hod., Praha

Učitelé VO na ZUŠ a VV na ZŠ
Rozsah: 

Workshop se koná na ZUŠ I. Hurníka, Slezská 21, Praha 2. Je zaměřen na nejaktuálnější informace dané problematiky. Seminář bude veden interaktivně s cílem propojovat problematiku minimálních výstupů ve vztahu ke konkrétním pedagogickým situacím. Seminář bude zaměřen jak na teoretické poznatky, tak na zkušenosti pedagogů z přímé praxe, jak tyto minimální výstupy konkrétně naplňují ve svých hodinách.

Lektor: Markéta Pastorová

PaedDr. Markéta Pastorová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. V letech 1987 až 1996 pracovala v institucích pro další vzdělávání pedagogů. Od roku 1996 působila jako odborný pracovník a posléze jako vedoucí oddělení koncepce všeobecného vzdělávání ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze (od 1. 1. 2012 Národní ústav pro vzdělávání). Dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, je autorkou koncepce vzdělávací oblasti Umění a kultura pro všeobecné vzdělávání. Rovněž se věnuje problematice průřezových témat. Od roku 2005 externě vyučuje didaktiku v rámci Pedagogického modulu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je členkou odborných rad a komisí.

Text Link

Registrace

Workshop Problematika minimálních výstupů z RVP ve výtvarném oboru v reálných výukových situacích

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou