Workshop Pedagogická oborová diagnostika a anamnéza žáka z hlediska jeho SVP ve výtvarném oboru

24. května 2019 od 9:30 hod., Plzeň

Učitelé VO na ZUŠ a VV na ZŠ
Rozsah: 

Workshop se koná na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, Klatovská třída 51. Je zaměřen na problematiku „oborové diagnostiky“ žáků ve výtvarném oboru. Jaké informace je potřebné znát, aby bylo možné zdárně nastavit individuální vzdělávací plán žáka se SVP ve výtvarném oboru. Zaměření se na požadavky oboru včetně technologické stránky jednotlivých výtvarných technik, které je nutné zohlednit, když pedagog nastavuje první plán podpory žáků se SVP. Workshop je zaměřen interaktivně, aby bylo možné využít jak teoretické poznatky, tak zkušenosti z reálné výuky ve školách.

Workshop s lektorkou Martinou Komzákovou povede Ludmila Fidlerová.

Lektor: Martina Komzáková

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. vystudovala  výtvarnou výchovu na PedF UK Praha, poradenskou a pedagogickou psychologii FF UK Praha a doktorské studium PedF UK Praha obor: Výtvarná výchova. Po ukončení studia 12 let pracovala v oblasti psychoterapie jako psycholog, psychoterapeut a arteterapeut. V současné době je odbornou asistentkou na katedře výtvarné kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a vyučuje předměty zaměřené na oblast teoretické výuky a přímé vedení dlouhodobých skupinových sebezkušenostních seminářů zaměřených na seberozvoj pedagogů v oblasti vizuální kultury. V letech 2013 – 2016 se účastnila jako lektor a supervizor v několika projektech (např. Podpora zavádění expresních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK nebo Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově).

Text Link

Registrace

Workshop Pedagogická oborová diagnostika a anamnéza žáka z hlediska jeho SVP ve výtvarném oboru

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou