Tvorba kašírované masky

1. a 15. 4. 2023 Hradec Králové

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií
Rozsah: 
16 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz k tvorbě kašírované masky se uskuteční během dvou sobot 1. a 15. dubna 2023ZUŠ HabrmanovaHradci Králové. Cena 16hod. kurzu je 2 800 až 3 800Kč/osoba (v závislosti podle počtu účastníků).

Cílem kurzu Tvorba kašírované masky je poskytnout učitelům ZUŠ, ZŠ a SŠ inspiraci pro vlastní výuku ve výtvarném oboru a ve výtvarné výchově. Lektorka se zaměří na tvorbu kašírované masky teoreticky i prakticky. Účastníky během dvoudenního kurzu seznámí s tvorbou sádrové formy, výrobou masek z papíru a jejich využití ve vyučovacím procesu na ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnáziích.

První den kurzu bude přednáška (historie a kontext tvorby masek) následovaná workshopem, kde si účastníci vyzkouší s využitím keramické hlíny a modelářské sádry tvorbu formy. Učitelé si vykašírují do svých forem vlastní masku, seznámí se se správným pracovním postupem a technologií papírmaše.

Druhý den kurzu bude opět zahájen přednáškou (zdobení a kolorování masek, materiály a  vytváření povrchových struktur). Poté bude workshop, kde se bude pracovat s tvorbou masek (vyjmutí z formy, úprava masek, kolorování). Na závěr kurzu si učitelé představí vytvořené masky.

 

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Lektorka: Renata Štindlová

MgA. Renata Štindlová vystudovala SUPŠ sklářskou v Železném Brodě, obor malba na skle. Po maturitě absolvovala roční studium na Vyšší odborné škole Václava Hollara v Praze. Vysokoškolské vzdělání získala na JAMU v Brně, obor scénografie, diplomová práce na téma: „Divadelní prvky v kultuře severoamerických indiánů“. V roce 2015/16 absolvovala studium na UP v Olomouci program: Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy (téma závěrečné práce: „Kniha jako inspirační zdroj ve výtvarné výchově“). Po studiu pracovala v oboru designu interiérů a ve výstavnictví (Muzeum Brněnska). V roce 2005 nastoupila jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ Jevíčko a v roce2015 nastoupila také na ZUŠ Velké Opatovice jako učitelka výtvarného oboru.

Text Link

Registrace

Tvorba kašírované masky

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou