Videozáznam školní akce - základní kurz

ve vaší škole nebo formou webinářů

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoří
Rozsah: 
8 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT‐6226/2022-2-351

Platnost akreditace: do roku 2025

Realizace kurzu prezenční formou a v podobě webinářů.

Kurz je zaměřen na základy pořízení videozáznamu a jeho následného zpracování do publikovatelné podoby co nejjednodušším způsobem prostřednictvím mobilního zařízení. Natáčení i zpracování videozáznamů proběhne na tabletech iPadPro a jejich programovém vybavení. Účastníci školení obdrží s dostatečným časovým předstihem podrobné informace.

Předkládaný kurz je orientován výrazně prakticky a zaměří se na tyto vzdělávací cíle:

·      Seznámit účastníky kurzu s teoretickými základy a dovednostmi z oblasti filmové tvorby a videa.

·      Prohloubit kompetence učitelů k využití videa ve školní praxi – natáčení výukových videospotů, základů pořizování dokumentů vypovídajících o životě školy a záznamů školních akcí.

Účastníci nemusí mít při vstupu do kurzu žádné dovednosti týkající se natáčení nebo filmové tvorby. Praktické dovednosti i teoretické znalosti získají účastníci až v kurzu, a to díky osvědčené a vysoce efektivní výuce, kterou lze charakterizovat jako všestranný a praktický zácvik do filmařského umění.

Lektor v rámci kurzu využije projekce, iPad Pro, iMovie a další programy podle domluvy s účastníky.

Kurz je možné hradit z Šablon I v OP JAK. Podrobné informace o čtyřech blocích kurzu a jeho ceně vám můžeme poslat emailem.

Lektor: Vladimír Beran

Vladimír Beran do oblasti počítačových technologií a souvisejícího vzdělávání vstoupil začátkem devadesátých let jako lektor systémů počítačové grafiky a předtiskové přípravy i jako autor učebnice počítačové typografie "Typografický manuál". Ve výukových aktivitách pokračuje jako učitel vzdělávacího zaměření "Multimediální výtvarná tvorba" v Základní umělecké škole v Polici nad Metují. Ve svém oboru působí i jako lektor DVPP a řešitel grantů zaměřených na rozvoj kvality vzdělávání. Výstupy realizovaných projektů, například metodika výuky filmové tvorby "Učit se film", přesahují výrazně regionální rámec. Klade si za cíl přispět nejenom k popularizaci využití digitálních technologií a nových médií ve výtvarném oboru, ale i k rozvoji připravenosti učitelů pro tyto formy vzdělávání.

Text Link

Registrace

Videozáznam školní akce - základní kurz

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou