Fotografování s Jurajem

25. 3. 2023 Napajedla

učitelé ZUŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií
Rozsah: 
8/16 hodin

Akreditováno u MŠMT v rámci DVPP: MSMT-633/2022-2-124

Platnost akreditace: do roku 2025

Tento kurz pořádáme pouze prezenční formou.

První kurz Fotografování s Jurajem I se uskuteční v sobotu 25. března 2023ZUŠ R. Firkušného, Komenského 305, Napajedla. Cena 8hod. kurzu je 1 900 až 2 500 Kč/osoba (v závislosti na počtu účastníků).

Kurz Fotografování s Jurajem má dvě části: první o formě fotografického obrazu a druhý navazující kurz o obsahu fotografického obrazu. (Každý z kurzů je v rozsahu 8 hodin.)

1) Fotografování s Jurajem I: Forma. Je tvůrčí dílna zaměřená více prakticky. Na začátku se účastníci podrobně seznámí s digitálním fotoaparátem. Naučí se věrně fotograficky reprodukovat plošné i prostorové výtvarné práce. Lektor ukáže, jak svůj fotoaparát co nejlépe nastavit pro fotografování momentek – například dokumentování průběhu tvůrčího procesu, happeningu atp. Účastníci budou mít možnost konzultovat úpravy fotografií v PC programu. Kurz je sestaven z několika přednášek, skupinového fotografování pod vedením lektora a samostatné tvůrčí práce. Účastníci plní zadané úlohy samostatně. Vzniklé snímky každý autor představí v rámci projekce. Fotografie by měly být technicky dobře zvládnuté a výrazně výtvarně pojaté. Účastníci budou potřebovat digitální fotoaparát, notebook, propojovací kabel, stativ je výhodou.

2) Fotografování s Jurajem II: Obsah. Je dílna, která navazuje na kurz Fotografování s Jurajem I: Forma. V této tvůrčí dílně se lektor zaměří na práci s OBSAHEM snímku. S účastníky bude hledat výmluvné vizuální metafory, obsahové kontrasty a symboly. Do fotografií účastníků se dostanou myšlenky, poselství, příběhy. Lektor vysvětlí pojem vizuální gramotnost a představí několik aktivit vhodných pro školní výuku (fotografická rekonstrukce a parafráze vizuálního uměleckého díla, Předmět ve trojím světle, Všední móda, Moje sociální role a další fotografické etudy). Tato fotografická cvičení, kterými si každý z účastníků sám projde, nabídnou prostor pro vlastní expresivní vyjádření. Účastníci plní zadané úlohy samostatně i ve dvojicích. Vzniklé snímky každý autor představí v rámci projekce. Účastníci budou potřebovat digitální fotoaparát, notebook, propojovací kabel, stativ.

Akreditované kurzy je možné hradit z Šablon I v OP JAK.

Lektor: Juraj Sosna

Juraj Sosna v letech 2002–2006 studoval fotografii na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. V letech 2009–2012 studoval obor Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ na Katedře VV Pedagogické fakulty UP v Olomouci. V roce 2014 absolvoval studijní pobyt na Queensland College of Art v australském Brisbane a v roce 2015 na College of Education, Health and Human Development v novozélandském Christchurch. V  roce 2016 obdržel titul Ph.D. za dizertační práci Digitální fotografie ve VV na KVV PdF UP. Zorganizoval přes 30 fotografických dílen u nás i v zahraničí (Rumunsko, Řecko, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina). Ve volné tvorbě převažuje zájem o dokumentární fotografii (cykly Kuřáci, Domov důchodců, Romania frumos!, Ticho v Indii, Jáva – ilegální těžba) a konceptuální umění s důrazem na procesualitu, performativitu a sociální aspekty tvůrčího aktu (Modrý kabátek, Dívám se, Z titulek, aj.) Od roku 2013 je zastoupen ve sbírkách Photographic Museum of Humanity (online) v Bologni, Itálie a Muzea Umění v Olomouci. Pravidelně vystavuje a publikuje.

Text Link

Registrace

Fotografování s Jurajem

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou

Děkujeme za Váš zájem! V nejbližší době budete kontaktováni našim pracovníkem pro dokončení objednávky/registrace.

Ups! Chyba v registraci. Prosím zkuste to ještě jednou