SPEAKER

Petr Hroch

Psycholog
Petr Hroch pracuje jako psycholog od roku 1995. S psychickými podivnostmi se však velmi blízce seznámil mnohem dříve, neboť od svých 14 dnů života pobýval až do rané dospělosti v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Nikoliv kvůli diagnose, ale proto, že jeho maminka tam pracovala jako lékařka a později jako primářka jednoho z prvních psychosomatických oddělení v ČR, které založila. Petr po krátké epizodě na medicíně a revolučním zapálení v roce 1989 vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, promoval v roce 1996 a už od dob studia pracoval jako konzultant v Poradně pro rodinu v Olomouci, kde pracuje s pestrou klientelou i bohatou směsicí problematiky dodnes. Mimoto už přes 20 let úspěšně lektoruje a to zejména témata spojená se zdravým či nezdravým zvládání stresu a zátěže. Ostatně jeho diplomová práce měla název Akceptace smrti jako bazální strategie zvládání zátěžových situací. Ve své praxi je ovlivněn gestalt orientovaným výcvikem a proto rád vnímá svět, lidi a jejich problémy spíše jako vzájemně propojené vztahy, jednak jako pódium, kde se rozehrávají různé scénáře. K tomu pohledu přispělo i to, že Petr v průběhu gymnaziálních studií hrával divadlo a původně zvažoval hereckou kariéru. Předtím ještě uvažoval o konzervatorním studiu hry na lesní roh, které se věnoval. Hudební vlohy vzaly za své hraním s punkovou kapelou v 90. letech. Pak se prý zklidnil a naplno se věnuje psychologii s občasnými výlety do neziskové oblasti, zejména s prací s dobrovolníky. Petr o sobě s jistou hrdostí prohlašuje, že je ADHD positivní, takže způsob jeho práce přináší jistě zneklidnění. Tvrdí, že bez stresu není kreativita možná. Hroši si prostě se stresem rozumějí...
http://petrhroch.cz/