SPEAKER

Jan Hajič, jr.

Vědec a hudebník
Jan Hajič jr. je doktorand na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Pracuje především na automatickém rozpoznávání notopisu, ale angažuje se v širším okruhu hudební informatiky, včetně generování hudby, a je aktivním členem odborné společnosti ISMIR (International Society for Music Information Retrieval), která hudebně-informatické aktivity v akademické sféře zastřešuje. Když nepracuje na straně informatické, angažuje se ve sféře hudební: hraje na cembalo a další klávesové nástroje, studoval skladbu na Janáčkově akademii múzických umění, a holduje generálbasu na Akademie staré hudby na FF MUNI.
https://ufal.mff.cuni.cz/jan-hajic-jr