SPEAKER

Martina Komzáková

Vysokoškolská pedagožka a lektorka
Pracuje na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, na katedře Vizuální kultury a specializuje se na oblast artefiletiky, arteterapie a pedagogické praxe. Zároveň vyučuje v Ateliéru arteterapie a na Katedře psychologie a pedagogiky JČU v Českých Budějovicích. Zároveň je lektorkou v arteterapetických výcvicích a projektech a má soukromou psychoterapeutickou a arteterapeutickou praxi. V projektu Portedo je hlavní garantkou za ZČU a hlavní metodičkou a vedoucí akčního výzkumu. Je spoluautorkou knihy Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 2014 a script Expresivní terapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 2013. Další vybrané publikace: Příběh v obraze, (2015), Využití arteterapie v psychoterapeutické práci s adolescenty s rizikovým chováním, (2015), , Role arteterapeuta v psychodiagnostickém procesu spontánního výtvarného výrazu (2012),Tvůrčí proces a výtvarné dílo v arteterapii,(2009), Vidět, vědět …a (po)cítit, 1.část a 2. část, 2010
http://www.arteterapie-martinakom.cz/