SPEAKER

Petra Bendová

Vysokoškolská pedagožka a logopedka
Petra Bendová je absolventka doktorského studijního programu v oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a složila též rigorózní zkoušku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména logopedii, specifickým poruchám učení, alternativní a augmentativní komunikaci, psychopedii, somatopedii, kombinovaným vadám, speciálně pedagogickému poradenství a speciálně pedagogické diagnostice. Je také krajskou metodičkou Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání rámci krajského pracoviště Hradec Králové, které funguje pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání. Má za sebou celou řadu zahraničních stáží např. v Dánsku, Estonsku (Tallin University), Turecku, Polsku, atd. Je členkou Logopedické společnosti Miloše Sováka a Somatopedické společnosti. Má sebou velmi bohatou publikační činnost na téma žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na další témata týkající se osob s různými typy postižení.
https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Header/rozsirene-vyhledavani?lideId=bendope1