SPEAKER

Kateřina Valachová

Poslankyně Parlamentu ČR
Je česká právnička a politička. Ve známost vešla jako jedna z nejvýraznějších a nejdéle působících ministryň školství za poslední čtvrtstoletí (ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v letech 2015–2017). Během svého vedení úřadu podpořila inkluzivní vzdělávání (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP), zvýšení učitelských platů či povinný ročník předškolní docházky v MŠ. Vystudovala právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (promovala v roce 2001 a získala titul Mgr.). Na téže fakultě získala i doktorát v oboru správní právo, titul Ph.D. jí byl udělen v roce 2007. V letech 2006 až 2014 na Právnické fakultě MU externě vyučovala, konkrétně na Katedře správní vědy a správního práva. Specializovala se na teorii práva a na ústavní a správní právo. Pracovní kariéru začínala v letech 2001 až 2002 jako právnička na Magistrátu města Brna. Později přešla do Kanceláře Veřejného ochránce práv, kde byla v letech 2003 až 2004 vedoucí analytického oddělení a v letech 2004 až 2012 vedoucí právního odboru za ombudsmanů Otakara Motejla a Pavla Varvařovského. Mezi roky 2013 a 2014 působila jako ředitelka legislativního odboru Kanceláře Senátu PČR. Deset let (2004–2014) se angažovala jako členka Výboru Rady vlády pro lidská práva.
https://katerinavalachova.blog.idnes.cz/