SPEAKER

Jiří Stárek

Ředitel ZUŠ, lektor a metodik
Jiří Stárek vystudoval Pražskou konzervatoř a Ped. fakultu UK v Praze (obor školský management). Během studia na konzervatoři také zahájil studium na UMPRUM (obor kresba a malba). V roce 1984 nastoupil do divadla ABC jako orchestrální hráč a ve stejném roce začal působit na LŠU jako učitel hry na klarinet a saxofon. V roce 1996 se stal zástupcem ředitele na ZUŠ Hostivař v Praze a od roku 2001 zde působí jako ředitel. V roce 2004 nastoupil jako asistent místopředsedy Senátu Parlamentu ČR. V následujícím roce se stal hlavním manažerem projektu IPN Pilot ZUŠ, který připravil kurikulární reformu v základním uměleckém vzdělávání. Publikoval v časopisech Hudební rozhledy, Talent, Učitelské noviny a dalších. Ilustroval odborné knihy, učebnici přírodopisu od 4. do 9. třídy ZŠ, Zdravovědu pro odborná učiliště, Metodickou příručku k výuce přírodovědy a také publikaci Chirurgická anatomie a technika operací štítné žlázy, které byla v roce 1995 udělena Českou chirurgickou společností Cena Karla Maydla za nejkrásnější knihu roku. Deset let zastával funkci předsedy Asociace ZUŠ ČR v hlavním městě Praze. Jako odborný redaktor se v současnosti podílí na vydávání časopisu Speciál pro ZUŠ (Řízení školy - nakladatelství Wolters Kluwer) a věnuje se přednáškové činnosti se specializací na školský management a vedení lidí. Je čestným občanem MČ Praha 15 a držitelem ocenění Nadace Karla Janečka za založení Akademie umění a kultury pro seniory na českých základních uměleckých školách.
http://www.zus-hostivar.cz/