SPEAKER

Robert Mimra

Projektový manažer a hudebník
Robert Mimra vystudoval Pražskou konzervatoř v oborech varhany a skladba, na HAMU v Praze absolvoval obor cembalo. Dále se zdokonaloval na mistrovských kurzech. V 90. a 0. letech se věnoval koncertní činnosti, od roku 1991 s krátkými přestávkami působil na ZUŠ a konzervatoři na pozicích učitele a později zástupce ředitele. Od roku 2010 spolupracuje na projektech spolufinancovaných Evropskou unií (Awareness for Fairness; Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciálního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem; Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti; projekty z tzv. šablon). Od roku 2013 vede obecně prospěšnou společnost Portedo. Robert Mimra je členem Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR (sekce skladby) a několika dalších oborových spolků. Je spoluautorem publikace Jak globálně vzdělávat. Jako skladatel se nejraději realizuje velkými hudebními projekty – Koncert pro klavír, cembalo, varhany a orchestr; dětská opera Budulínek; Mše F dur pro sóla, sbor a orchestr; nebo nyní komponovaná opera Psí srdce.
http://eurohudebka.cz/http://www.portedo.cz/